Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Tommi Suominen

Modelling for Sustainability Impact Assessment

Suominen T. (2021). Modelling for Sustainability Impact Assessment. https://doi.org/10.14214/df.322

Tiivistelmä

Päätöksenteko kestävän kehityksen edistämiseksi edellyttää tieteellistä tukea ennakoidakseen päätösvaihtoehtojen mahdollisia seuraamuksia ja tunnistaakseen näiden vaihtoehtojen välisiä valintoja. EU:ssa on ollut trendi kohti kestävyysvaikutusarviointien käyttöä. Ensin ”Kestävää kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia” nosti esiin tarpeen arvioida, miten EU:n politiikat edesauttavat kestävää kehitystä. Seuraavaksi Euroopan Komissio sitoutui tekemään vaikutusarviointeja kaikista keskeisistä ehdotetuista uusista aloitteista. Kestävyysvaikutusten arvioinnilla selvitetään miten eri tekijät kuten politiikat, käytänteet tai teknologiat vaikuttavat sektorin tai arvoketjun kestävyyteen ja antavat päätöksentekijöille tietoa eri päätösvaihtoehtojen vaikutuksista.

 Tool for Sustainability Impact Assessment (ToSIA) kehitettiin, jotta saataisiin holistinen arviointimenetelmä, jolla voidaan muotoilla kestävyyskysymyksiä yhteenlinkkautuvien prosessien muodostamana arvoketjuna ja tarkastella näissä ketjuissa tapahtuvien muutosten vaikutuksia. Muutosten arvioimiseen käytetään ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden indikaattoreita, jotta mahdollistetaan kestävyyden eri ulottuvuuksien kuvaaminen. Vaihtoehtojen väliset kestävyysindikaattoreissa lasketut erot saattavat merkitä vaihtoehtojen välisiä valintoja eri kestävyyden ulottuvuuksien suhteen. ToSIA:an on liitetty monimuuttuja-analyysi vaihtokauppojen arvioimiseksi ja mieluisimman vaihtoehdon valitsemiseksi. ToSIAn käyttöä havainnollistetaan lukuisten sovellustapauksien kautta, joita ovat suorittaneet monet tutkijat eri organisaatioista.

Tämä väitöskirja esittää ToSIA:n menetelmänkehityksen näkökulmasta sekä kuvaa miten menetelmää sovelletaan. ToSIA on ensimmäinen ohjelmistototeutus, joka yhdistää materiaalivirtalaskentaan pohjautuvaa arvoketjuanalyysiä eri kestävyyden ulottuvuuksien indikaattoreihin ja käyttää yhtenäisiä systeemirajoja. ToSIA on pätevä menetelmä vaikutusten arviointiin niille edessämme oleville vaikeille päätöksille, joita joudumme tekemään yrittäessämme saada aikaan muutoksen kohti tulevaisuutta, jossa ilmaston lämpeneminen jäisi alle 1,5 asteeseen ja ihmiskunta eläisi kestävästi.

Avainsanat
kaskadikäyttö; kestävyysvaikutusten arviointi; Kiertotalous; OpenMI; ToSIA; MFA; LCSA

Tekijä

Julkaistu 15.12.2021

Katselukerrat 2496

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.322 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Lindner M., Suominen T., Palosuo T., Garcia-Gonzales J., Verweij P., Zudin S., Päivinen R. (2010). ToSIA – A tool for sustainability impact assessment of forest-wood-chains. Ecological Modelling 221: 2197–2205.

https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2009.08.006

Suominen T., Kunttu J., Jasinevičius G., Tuomasjukka D., Lindner M. (2017). Trade-offs in sustainability impacts of introducing cascade use of wood. Scandinavian Journal of Forest Research 32(7): 588–597.

https://doi.org/10.1080/02827581.2017.1342859

Suominen T., Zudin S., Lindner M., Verweij P. Modelling circular value chains - using OpenMI for calculation of cyclic model linkages in the Tool for Sustainability Impact Assessment (ToSIA). Manuscript.

Palosuo T., Suominen T., Garcia-Gonzales J., Lindner M. (2010). Assigning results of the Tool for Sustainability Impact Assessment (ToSIA) to products of a forest-wood-chain. Ecological Modelling 221: 2215–2225.

https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2010.03.020


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Suominen T., (2021) Modelling for Sustainability Impact Assessment Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 322 artikkeli 10678
Kunttu J., (2020) Wood utilization scenarios and their sustainabil.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 292 artikkeli 10335