Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Jenni Miettinen

Essays on optimal forest management and water protection

Miettinen J. (2020). Essays on optimal forest management and water protection. https://doi.org/10.14214/df.296

Tiivistelmä

Väitöskirja tutkii yhteiskunnallisesti optimaalista metsänhoitoa ottaen samanaikaisesti huomioon metsätalouden aiheuttaman vesistökuormituksen negatiivisena ulkoisvaikutuksena. Faustmannin kiertoaikamallia laajennetaan sisältämään huuhtoumafunktio, joka kuvaa metsätalouden aiheuttaman ravinne- ja kiintoainekuormituksen vaikutuksia veden laatuun.

Väitöskirja koostuu yhteenvedosta ja neljästä artikkelista, jotka analysoivat eri metsänhoitotoimenpiteitä ja niiden yhteydessä käytettäviä vesiensuojelumenetelmiä. Tarkasteltavat hoitotoimenpiteet ovat päätehakkuut sekä kivennäismailla että turvemailla, runko- ja kokopuukorjuu turvemailla ja kunnostusojitus. Tarkasteltavat vesiensuojelumenetelmät kattavat kivennäismaiden päätehakkuiden yhteydessä käytettävät suojakaistat sekä ojitetuilla turvemailla käytettävät pintavalutuskentät ja laskeutusaltaat.

Väitöskirjan tärkein tieteellinen kontribuutio on yhteiskunnallisesti optimaalisen viitekehyksen luominen metsätalouden vesistövaikutusten analysointiin. Väitöskirja osoittaa, että metsätalouden aiheuttaman vesistökuormituksen yhteiskunnalliset haitat riippuvat merkittävästi kyseessä olevasta metsänhoitotoimenpiteestä. Kivennäismaiden päätehakkuiden aiheuttama typpikuormitus vesistöön aiheuttaa melko alhaiset typpikuormituksen haitat. Kunnostusojituksen aiheuttaman kiintoainekuormituksen haitat päinvastoin ovat hyvin suuret erityisesti herkillä purokohteilla latvavesistöalueilla. Lisäksi tulokset osoittavat, että metsätaloudessa käytettävien eri vesiensuojelumenetelmien kustannustehokkuus vaihtelee merkittävästi. Yhteiskunnan näkökulmasta kivennäismailla päätehakkuiden yhteydessä käytettävät suojakaistat eivät ole kustannustehokas vesiensuojelumenetelmä. Niiden tuottamat monimuotoisuushyödyt huomioiden ne ovat kuitenkin yhteiskunnallisesti optimaalinen valinta. Toisaalta turvemailla käytettävät pintavalutuskentät ovat erittäin kustannustehokas vesiensuojelumenetelmä. Väitöskirjassa vertaillaan myös metsätalouden ja maatalouden vesiensuojelun kustannuksia valuma-aluetason mallin avulla. Yhteiskunnallisesti kustannustehokas ratkaisu edellyttää suurimpia päästövähennyksiä ravinnekuormituksen suhteen maataloudessa, sisältäen kuitenkin metsätalouden vesiensuojelumenetelmien käytön erityisesti ojitetuilla turvemailla.

Avainsanat
kiertoaikamalli; tasaikäisrakenteinen metsänhoito; kunnostusojitus; ravinnekuormitus; kiintoainekuormitus; kustannustehokkuus

Tekijä
  • Miettinen, University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management Sähköposti jenni.miettinen@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 28.5.2020

Katselukerrat 3233

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.296 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Miettinen J., Ollikainen M., Finér L., Koivusalo H., Laurén A., Valsta L. (2012). Diffuse load abatement with biodiversity co-benefits: the optimal rotation age and buffer zone size. Forest Science 58(4): 342-352.

https://doi.org/10.5849/forsci.10-070

Miettinen J., Ollikainen M., Nieminen T.M., Ukonmaanaho L., Laurén A., Hynynen J., Lehtonen M., Valsta L. (2014). Whole-tree harvesting with stump removal versus stem-only harvesting in peatlands when water quality, biodiversity conservation and climate change mitigation matter. Forest Policy and Economics 47: 25-35.

https://doi.org/10.1016/j.forpol.2013.08.005

Miettinen J., Ollikainen M., Aroviita J., Haikarainen S., Nieminen M., Turunen J., Valsta L. (2019). Boreal peatland forests: ditch network maintenance effort and water protection in a forest rotation framework. Manuscript accepted for publication in Canadian Journal of Forest Research.

Miettinen J., Ollikainen M., Nieminen M., Valsta L. (2019). Cost function approach to water protection in forestry. Water Resources and Economics. In press.

https://doi.org/10.1016/j.wre.2019.100150


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset