Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Rafiqul Hyder

Heterobasidion dsRNA viruses: diversity, taxonomy and effects

Hyder R. (2020). Heterobasidion dsRNA viruses: diversity, taxonomy and effects. https://doi.org/10.14214/df.301

Tiivistelmä

Juurikäävät (Heterobasidion annosum sensu lato (s.l.) aiheuttavat havupuiden juuri- ja tyvilahoa. Sienivirukset eivät yleensä vaikuta isäntäänsä, mutta niillä saattaa olla haitallisia tai hyödyllisiä vaikutuksia isäntäänsä. Tässä työssä tutkimme uusia juurikääpäviruksia sekä selvitimme niiden taksonomiaa ja vaikutuksia sieni-isäntiinsä. Virukset olivat peräisin luonnonvarakeskuksen (Luke) kantakokoelmasta tai eristämistämme viljelmistä.

Väitöskirja käsitteli juurikääpävirusten taksonomiasta, vaikutuksista isäntänsä fenotyyppiin sekä levinneisyydestä. Uusi juurikäävän dsRNA-virus, Heterobasidion RNA virus 6 (HetRV6), on taksonomisesti etäällä muista juurikääpäviruksista, mutta sukua symbionttiselle Curvularia thermal tolerance -virukselle. Lajin populaatioiden väillä esiintyi paljon maantieteellistä ja isäntään liittyvää erilaistumista. Virukset HetRV6-ab6 ja Heterobasidion partitivirus 3 (kanta HetPV3-ec1) vaikuttivat eri tavoin alkuperäisiin isäntäkantoihinsa mutta molemmat aiheuttivat myös erilaisia vaikutuksia eri isännille. Neljä uutta partitivirusta, HetPV12, HetPV13, HetPV14 and HetPV15, sijoittuivat Alphapartitivirus-suvun samaan haaraan, johon kuuluvat myös HetPV3 ja Helicobasidium mompa partitivirus V70. HetPV13-lajin kannoilla oli hyvä maantieteellinen leviämiskyky. Pahasti juurikääpäisessä metsässä havaittiin neljän partitiviruksen tartuttaneen tehokkaasti juurikääpiä. Kaksi näistä lajeista oli tieteelle uusia (HetPV16 ja HetPV20). Kolme sieni-isolaattia oli infektoitunut kahdella eri partitiviruksella (HetPV13-an2 ja HetPV7-an1 sekä HetPV16-an1 ja HetPV20-an1), mikä tukee käsitystä, jonka mukaan moninkertaiset sienivirusinfektiot ovat yleisiä.

Kaiken kaikkiaan juurikäävän virusten maailmanlaajuinen levinneisyys on huomattavan laajaa, ja ne voivat siirtyä kasvullisesti yhteensopimattomien isäntien välillä. Ne voivat myös esiintyä samassa sienikannassa, siirtyä yli lajirajojen sekä aiheuttaa erilaisia fenotyyppisiä vaikutuksia isännälleen. Juurikäävän virusten biologisen torjunnan potentiaalin selvittämiseksi tarvitaan edelleen lisätutkimuksia.

Avainsanat
juurikääpävirus; hypovirulenssi; lajienvälinen virustartunta; HetRV6; fenotyyppinen vaikutus; yhteistartunta

Tekijä
  • Hyder, University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Plant Production Sciences Sähköposti ext.rafiqul.hyder@luke.fi (sähköposti)

Julkaistu 19.8.2020

Katselukerrat 3282

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.301 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Vainio E.J., Hyder R., Aday G., Hansen E., Piri T., Lehtijärvi T.D., Lehtijärvi A., Korhonen K., Hantula J. (2012). Population structure of a novel putative mycovirus infecting the conifer root-rot fungus Heterobasidion annosum sensu lato. Virology 422(2): 366-376.

https://doi.org/10.1016/j.virol.2011.10.032

Hyder R., Pennanen T., Hamberg L., Vainio E.J., Piri T., Hantula J. (2013). Two viruses of Heterobasidion confer beneficial, cryptic or detrimental effects to their hosts in different situations. Fungal Ecology 6(5): 387-396.

https://doi.org/10.1016/j.funeco.2013.05.005

Kashif M., Hyder R., De Vega Perez D., Hantula J., Vainio E.J. (2015). Heterobasidion wood decay fungi host diverse and globally distributed viruses related to Helicobasidium mompa partitivirus V70. Virus Research 195: 119-123.

https://doi.org/10.1016/j.virusres.2014.09.002

Hyder R., Piri T., Hantula J., Nuorteva H., Vainio E.J. (2018). Distribution of viruses inhabiting Heterobasidion annosum in a pine-dominated forest plot in southern Finland. Microbial Ecology 75: 622–630.

https://doi.org/10.1007/s00248-017-1027-6


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset