Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Ane Zubizarreta Gerendiain

Effects of genetic entry and spacing on growth and wood properties in Norway spruce

Zubizarreta Gerendiain A. (2009). Effects of genetic entry and spacing on growth and wood properties in Norway spruce. https://doi.org/10.14214/df.86

Tiivistelmä

Tässä työssä tutkittiin kuusella (Pice abies) kuinka puun alkuperä (klooni, perhe) ja kasvatustiheys vaikuttavat puiden kasvuun ja puuaineen ominaisuksiin, kuten puuaineen tiheys ja kuituominaisuudet. Lisäksi tutkittiin miten kasvu ja puuaineen ominaisuudet korreloivat keskenään eri alkuperillä sekä miten puiden välinen kilpailu vaikuttaa puun kasvuun ja eri ominaisuuksiin. Tutkimuksessa käytetty materiaali on peräisin neljältä eri alkuperäkokeelta Etelä-Suomesta (kokeet perustettu 1970–90-luvuilla), kasvatustiheyden vaihdellessa 2500–10000 taimeen hehtaarilla ja mukana tarkastelussa on sekä kapealatvaisia kuusia (Pice abies f. pendula) että normaalilatvaisia kuusia. Puuaineen tiheys- ja kuituominaisuuksissa havaittiin eri alkuperillä huomattavasti vähäisempää fenotyyppistä vaihtelua kuin kasvuominaisuuksissa (pituus, rinnankorkeusläpimitta ja runkotilavuus). Lisäksi eri kloonien välillä havaittiin huomattavaa vaihtelua normaalilatvaisilla kuusilla sekä kasvu- että puuaineen ominaisuuksien suhteen, toisin kuin kapealatvaislla kuusilla (klooni/perhe). Kapealatvaiset kuuset kasvoivat huomattavasti paremmin tiheässä kasvatusasennossa (toisaalta alhaisempi puuaineen tiheys) kuin normaalilatvaiset kuuset, kun taas harvemmassa kasvatusasennossa tulos oli päinvastainen. Pääsääntöisesti fenotyyppiset korrelaatiot olivat myös negatiivisia puun kasvun ja puuaineen tiheyden osalta, mutta positiviisia eri puuaineen tiheysominaisuuksien ja vastaavasti eri kuituominaisuuksien kesken (keskivahva – vahva korrelaatio). Puiden välisen kilpailun lisääntyessä puiden läpimitan kasvu oli myös alhaisempi ja puuaineen tiheys korkeampi. Lisäksi tämä työ osoitti sen, että on mahdollista löytää kuusella klooneja, jotka tuottavat samanaikaisesti sekä keskimääräistä suuremman runkotilavuuden että korkeamman puuaineen tiheyden ja pidempiä kuituja (esim. normaalilatvainen kuusi, klooni C43), mikä on käytännön metsänjalostuksen kannalta mielenkiintoinen tulos.

Avainsanat
tuotos; puuaineen tiheys; klooni; perhe; kuituominaisuudet; kilpailu; kapealatvainenkuusi; fenotyyppinen korrelaatio

Tekijä
  • Zubizarreta Gerendiain, University of Joensuu, Faculty of Forest Sciences Sähköposti ane.zubizarreta@joensuu.fi (sähköposti)

Julkaistu 15.4.2009

Katselukerrat 4442

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.86 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Zubizarreta Gerendiain, A., Peltola, H., Pulkkinen, P., Jaatinen, R., Pappinen, A. & Kellomäki, S. 2007. Differences in growth and wood property traits in cloned Norway spruce (Pice abies). Canadian Journal of Forest Research 37: 2600–2611.

https://doi.org/10.1139/X07-220

Zubizarreta Gerendiain, A., Peltola, H., Pulkkinen, P., Jaatinen, R. & Pappinen, A. 2008. Differences in fibre properties in cloned Norway spruce (Pice abies). Canadian Journal of Forest Research 38: 1071–1082.

https://doi.org/10.1139/X07-113

Zubizarreta Gerendiain, A., Peltola, H., Pulkkinen, P., Ikonen, V-P. & Jaatinen, R. 2008. Differences in growth and wood properties between narrow and normal crowned types of Norway spruce grown at narrow spacing in Southern Finland. Silva Fennica 42(3): 423–437.

https://doi.org/10.14214/sf.247

Zubizarreta Gerendiain, A., Peltola, H. & Pulkkinen, P. 2009. Growth and wood property traits in narrow crowned Norway spruce (Pice abies f. pendula) clones grown in Southern Finland. Silva Fennica 43(3). In press.

https://doi.org/10.14214/sf.194

Zubizarreta Gerendiain, A., Peltola, H., Pulkkinen, P. & Kellomäki, S. 2009. Effects of genetic entry and competition by neighbouring trees on growth and wood properties of cloned Norway spruce (Pice abies). Annals of Forest Science. In press.

http://www.afs-journal.org/


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset