Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Sergio Demiguel

Growth and yield modelling for optimal multi-objective forest management of eastern Mediterranean Pinus brutia

Demiguel S. (2014). Growth and yield modelling for optimal multi-objective forest management of eastern Mediterranean Pinus brutia. https://doi.org/10.14214/df.170

Tiivistelmä

Pinus brutia -männiköiden kasvun ja tuotoksen mallinnus monitavoitteista metsänhoitoa varten itäisen Välimeren maissa P. brutia -mänty on tärkeä puulaji Välimeren maiden metsissä. Se on merkittävä sekä ekologiselta että sosioekonomiselta kannalta, koska P. brutia -metsät tuottavat puun lisäksi ei-puuaineisia tuotteita sekä erilaisia ekosysteemipalveluja. Puulajin tärkeydestä huolimatta P. brutia -männyn hoidosta on vasta vähän tutkimustietoa. Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoa P. brutia -männyn kasvusta ja tuotoksesta monitavoitteista metsätaloutta silmällä pitäen. Tutkimuksessa kehitettiin puutason kasvumallit sekä tasa- että eri-ikäismetsätaloutta varten. Lisäksi sovitettiin runkokäyräyhtälöt eri puutavaralajien tilavuuden ennustamista varten, sekä biomassamallit puun eri osien biomassan laskemiseksi. Tutkimuksessa vertailtiin vaihtoehtoisia ennustamisstrategioita, joita voidaan soveltaa kiinteäparametrisiin malleihin ja sekamalleihin.

Avainsanat
metsän kehitysdynamiikka; sekamalli; kalibrointi; biomassa ja hiili; ei-puuaineiset tuotteet; metsäsuunnittelu

Julkaistu 3.2.2014

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.170 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

de-Miguel S., Pukkala T., Shater Z., Assaf N., Kraid B., Palahí M. (2010). Models for simulating the development of even-aged Pinus brutia stands in Middle East. Forest Systems 19(3): 449-457.

https://doi.org/10.5424/fs/2010193-9046

de-Miguel S., Pukkala T., Assaf N., Bonet J.A. (2012). Even-aged or uneven-aged modelling approach? A case for Pinus brutia. Annals of Forest Science 69(4): 455-465.

https://doi.org/10.1007/s13595-011-0171-2

de-Miguel S., Mehtätalo L., Shater Z., Kraid B., Pukkala T. (2012). Evaluating marginal and conditional predictions of taper models in the absence of calibration data. Canadian Journal of Forest Research 42(7): 1383-1394.

https://doi.org/10.1139/X2012-090

de-Miguel S., Pukkala T., Assaf N., Shater Z. (2014). Intra-specific differences in allometric equations for aboveground biomass ofbiomass of eastern Mediterranean Pinus brutia. Annals of Forest Science 71(1): 101-112.

https://doi.org/10.1007/s13595-013-0334-4

de-Miguel S., Mehtätalo L., Durkaya A. Developing generalized, calibratable, mixed-effects meta-models for large-scale biomass prediction. Manuscript.

de-Miguel S., Pukkala T., Yeşil A. (2013). Integrating pine honeydew honey production into forest management optimization. European Journal of Forest Research.

https://doi.org/10.1007/s10342-013-0774-2


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset