Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Sergio Demiguel

Growth and yield modelling for optimal multi-objective forest management of eastern Mediterranean Pinus brutia

Demiguel S. (2014). Growth and yield modelling for optimal multi-objective forest management of eastern Mediterranean Pinus brutia. https://doi.org/10.14214/df.170

Tiivistelmä

Pinus brutia -männiköiden kasvun ja tuotoksen mallinnus monitavoitteista metsänhoitoa varten itäisen Välimeren maissa P. brutia -mänty on tärkeä puulaji Välimeren maiden metsissä. Se on merkittävä sekä ekologiselta että sosioekonomiselta kannalta, koska P. brutia -metsät tuottavat puun lisäksi ei-puuaineisia tuotteita sekä erilaisia ekosysteemipalveluja. Puulajin tärkeydestä huolimatta P. brutia -männyn hoidosta on vasta vähän tutkimustietoa. Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoa P. brutia -männyn kasvusta ja tuotoksesta monitavoitteista metsätaloutta silmällä pitäen. Tutkimuksessa kehitettiin puutason kasvumallit sekä tasa- että eri-ikäismetsätaloutta varten. Lisäksi sovitettiin runkokäyräyhtälöt eri puutavaralajien tilavuuden ennustamista varten, sekä biomassamallit puun eri osien biomassan laskemiseksi. Tutkimuksessa vertailtiin vaihtoehtoisia ennustamisstrategioita, joita voidaan soveltaa kiinteäparametrisiin malleihin ja sekamalleihin.

Avainsanat
metsäsuunnittelu; metsän kehitysdynamiikka; sekamalli; kalibrointi; biomassa ja hiili; ei-puuaineiset tuotteet

Tekijä
  • Demiguel, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences Sähköposti sergio.demiguel@uef.fi (sähköposti)

Julkaistu 3.2.2014

Katselukerrat 3612

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.170 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

de-Miguel S., Pukkala T., Shater Z., Assaf N., Kraid B., Palahí M. (2010). Models for simulating the development of even-aged Pinus brutia stands in Middle East. Forest Systems 19(3): 449-457.

https://doi.org/10.5424/fs/2010193-9046

de-Miguel S., Pukkala T., Assaf N., Bonet J.A. (2012). Even-aged or uneven-aged modelling approach? A case for Pinus brutia. Annals of Forest Science 69(4): 455-465.

https://doi.org/10.1007/s13595-011-0171-2

de-Miguel S., Mehtätalo L., Shater Z., Kraid B., Pukkala T. (2012). Evaluating marginal and conditional predictions of taper models in the absence of calibration data. Canadian Journal of Forest Research 42(7): 1383-1394.

https://doi.org/10.1139/X2012-090

de-Miguel S., Pukkala T., Assaf N., Shater Z. (2014). Intra-specific differences in allometric equations for aboveground biomass ofbiomass of eastern Mediterranean Pinus brutia. Annals of Forest Science 71(1): 101-112.

https://doi.org/10.1007/s13595-013-0334-4

de-Miguel S., Mehtätalo L., Durkaya A. Developing generalized, calibratable, mixed-effects meta-models for large-scale biomass prediction. Manuscript.

de-Miguel S., Pukkala T., Yeşil A. (2013). Integrating pine honeydew honey production into forest management optimization. European Journal of Forest Research.

https://doi.org/10.1007/s10342-013-0774-2


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset