Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Jaana Leppälammi-Kujansuu

Norway spruce fine root dynamics and carbon input into soil in relation to environmental factors

Leppälammi-Kujansuu J. (2014). Norway spruce fine root dynamics and carbon input into soil in relation to environmental factors. https://doi.org/10.14214/df.183

Tiivistelmä

Kuusen hienojuuridynamiikka ja karikkeen hiilisyöte metsämaahan erilaisissa ympäristöoloissa Ilmastosopimuksen mukaisesti Suomi raportoi vuosittain metsien kasvihuonekaasupäästöt ja -nielut. Metsien maaperän hiilivaraston muutoslaskelmiin liittyy kuitenkin suuri epävarmuus puiden hienojuurten eliniästä sekä vuotuisen juurikarikkeen myötä maahan kulkeutuvan hiilen määrästä. Tässä väitöskirjassa määritettiin kuusen (Picea abies L. (Karst.)) hienojuurten elinikä sekä maanalainen ja maanpäällinen kariketuotanto erilaisissa maaperän ravinteisuus- ja lämpötilaoloissa. Myös aluskasvillisuuden osuutta kariketuotannossa tarkasteltiin. Lisäksi väitöskirjassa verrattiin hienojuurten sisältämän isotooppisen hiilen (14C) ikää suhteessa hienojuurten elinikään. Ravinteisuuden lisääntyminen ja lämpötilan nousu lyhensivät kuusen hienojuurten elinikää sekä metsikkökokeessa että luonnollisella gradientilla. Lannoitus paransi puiden kasvua ja lisäsi sekä maanpäällistä että maanalaista kariketuotantoa. Maaperän lämpötilan kohottaminen sen sijaan lisäsi ainoastaan hienojuurten kariketuotosta, mutta puiden kasvu ei pitkällä aikavälillä lisääntynyt. Muutokset lämmitetyn maaperän hienojuurten juurenkärkien morfologiassa viittasivat puiden ravinnepuutokseen. Tulokset osoittavat, että ilmaston lämpeneminen ei välttämättä lisää puiden maanpäällistä kasvua pitkäaikaisesti mikäli metsämaan ravinteisuus sitä rajoittaa. Maaperän ravinteisuuden vähentyessä hienojuurikarikkeen määrä kasvoi suhteellisesti enemmän kuin maanpäällinen kariketuotanto, erityisesti aluskasvillisuuden suuremman osuuden vuoksi. Hienojuurten rakenteellinen hiili-14 oli isotooppimäärityksissä 3 - 6 vuotta vanhempaa kuin miniritsotronimenetelmällä määritetty hienojuurten elinikä, mikä osoittaa juurten käyttävän kasvuunsa äskettäin ilmakehästä yhteytetyn hiilen lisäksi myös varastoitua tai kierrätettyä hiiltä. Lähes kaikissa metsiköissä maanalaisen karikkeen määrä ulottui maanpäällisen kariketuotannon tasolle, mikä osoittaa juurikariketuotannon olevan merkittävä osa boreaalisten metsiemme hiilenkiertoa. Myös aluskasvillisuuden kariketuotanto oli merkittävä. Maanpäällisen ja maanalaisen kariketuotannon suhteiden muutos maaperän ympäristötekijöiden muuttuessa voi vaikuttaa maaperän hiilivarastoon ja sen pitkäaikaiseen pysyvyyteen. Tämä aihepiiri on tärkeä jatkotutkimuskohde.

Avainsanat
ektomykorritsa; juuribiomassa; juurten elinikä; kariketuotoksen hiili; hiilen ikä

Tekijä
  • Leppälammi-Kujansuu, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti jaana.leppalammi-kujansuu@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 24.11.2014

Katselukerrat 3683

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.183 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Leppälammi-Kujansuu, J., Ostonen, I., Strömgren, M., Nilsson, LO., Kleja, DB., Sah, S. & Helmisaari, H-S. 2013. Effects of long-term temperature and nutrient manipulation on Norway spruce fine roots and mycelia production. Plant and Soil 366:287-303.

https://doi.org/10.1007/s11104-012-1431-0

Leppälammi-Kujansuu, J., Salemaa, M., Kleja, DB., Linder, S. & Helmisaari, H-S. 2014. Fine root turnover and litter production of Norway spruce in a long-term temperature and nutrient manipulation experiment. Plant and Soil 374:73-88.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11104-013-1853-3

Leppälammi-Kujansuu, J., Aro, L., Salemaa, M., Hansson, K., Kleja, DB. & Helmisaari, H-S. 2014. Fine root longevity and carbon input into soil from below- and aboveground litter in climatically contrasting forests. Forest Ecology and Management 326:79-90.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112714001935

Sah, S., Bryant, C., Leppälammi-Kujansuu, J., Lõhmus, K., Ostonen, I. & Helmisaari, H-S. 2013. Variation of carbon age of fine roots in boreal forests determined from 14C measurements. Plant and Soil 363:77-86.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11104-012-1294-4

Helmisaari, H-S., Leppälammi-Kujansuu, J., Bryant, C., Sah, S., & Kleja, DB. Old carbon in young fine roots in boreal forests. Under revision for Biogeochemistry.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset