Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Kalle Karttunen

Added-value innovation of forest biomass supply chains

Karttunen K. (2015). Added-value innovation of forest biomass supply chains. https://doi.org/10.14214/df.186

Tiivistelmä

Metsäbiomassan toimitusketjujen arvoa lisäävä innovointi Työn tavoitteena oli tutkia, kuinka prosessi-innovointia voidaan soveltaa metsäbiomassan toimitusketjuihin vähentämään kustannuksia lisäten arvoa verrattuna perinteisiin toimitusketjuihin. Työ koostui neljästä artikkelista, joissa käytettiin vaihtelevia aineistoja ja menetelmiä. Metsäbiomassan toimitusketjujen prosessi-innovointi sisältää useita mahdollisuuksia. Tarpeena on tunnistaa, mitä prosesseja pitäisi uudistaa olemassa olevaa järjestelmää hieman parantamalla ja mitkä pitäisi uudistaa kokonaan. Innovoinnin päätyypit, joita tapausartikkeleissa tutkittiin, jaettiin lisäykselliseen, radikaaliin ja verkostomaiseen innovointiin. Kustannussäästöjä voitiin saavuttaa kaikissa tapauksissa innovoimalla perinteisiä toimitusketjuja uudella tavalla. Verkostoinnovoinnin tapaustutkimuksessa, joka esitteli toimitusketjun kokonaisuutta yhdistämällä metsänkasvatuksen ja logistiikan liiketoimintajärjestelmiä yhteen, saavutettiin kuitenkin suurimmat kustannussäästöt. Tähän on syynä se, että verkostoinnovointi sisältää useita rakenteellisia aukkoja, joilla on läheiset yhteydet prosessien ja järjestelmien välillä. Nämä tarjoaa mahdollisuuden löytää enemmän kustannussäästöjä osana kokonaista toimitusketjua. Tärkein johtopäätös on, ettei innovointia kannata toteuttaa pelkästään yhtiön sisäisenä toimintona, vaan koko toimitusketjun verkoston innovointiprosessin avaaminen on ratkaisevaa. Tässä työssä esiteltyjä menetelmiä voidaan soveltaa pääasiassa metsäbiomassan toimitusketjujen innovoinnissa. Työ lisäsi tietämystä innovoinnin käyttömahdollisuudesta metsäbiomassan toimitusketjuissa.

Avainsanat
metsänhoito; Innovointi; strategia; toimitusketju; metsäbiomassa

Tekijä
  • Karttunen, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti kalle.karttunen@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 22.1.2015

Katselukerrat 3243

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.186 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Karttunen K., Väätäinen K., Asikainen A., Ranta T. (2012). The operational efficiency of waterway transport of forest chips on Finland's Lake Saimaa. Silva Fennica 46(3): 395–413

https://doi.org/10.14214/sf.49

Karttunen K., Lättilä L., Korpinen O.-J., Ranta T. (2013). Cost-efficiency of intermodal container supply chain for forest chips. Silva Fennica vol. 47 no. 4 article id 1047. 24 p

https://doi.org/10.14214/sf.1047

Mynttinen S., Karttunen K., Ranta T. (2013). Non-industrial private forest owners' willingness to supply forest-based energy wood in the South Savo region in Finland. Scandinavian Journal of Forest Research. Volume 29, Issue 1, 2014.

https://doi.org/10.1080/02827581.2013.856935

Karttunen K., Laitila J. Forest management regime options for integrated small diameter wood harvesting and supply chain from young Scots pine (Pinus Sylvestris L) stands. Manuscript.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset