Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Pieter Johannes Verkerk

Assessing impacts of intensified biomass removal and biodiversity protection on European forests

Verkerk P. (2015). Assessing impacts of intensified biomass removal and biodiversity protection on European forests. https://doi.org/10.14214/df.197

Tiivistelmä

Intensiivisen puubiomassan korjuun ja biodiversiteetin suojelun vaikutus Euroopan metsiin

Metsät tarjoavat yhteiskunnalle monia hyötyjä. On tärkeää ymmärtää, kuinka ohjausjärjestelmät vaikuttavat ekosysteemipalveluiden tuotantoon. Tämä väitöskirja analysoi ja arvioi tehostetun biomassan tuotannon ja biodiversiteetin suojelun vaikutuksia Euroopan metsien tarjoamiin ekosysteemipalveluihin.

Artikkeli I arvioi metsien suojelun ja hakkuurajoituksien vaikutusta potentiaaliseen vuosittaiseen hakkuukertymään. Nykyisin suojeltuihin metsäalueisiin kohdistuvat hakkuurajoitukset vähentävät pitkällä aikavälillä potentiaalista hakkuukertymää 35 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa. Rajoituksista huolimatta puuta voidaan korjata melko paljon myös suojelluissa metsissä.

Artikkelit II-V arvioivat puuperäisen biomassan tulevaa tuotantopotentiaalia ja erilaisten skenaarioiden vaikutusta metsiin käyttäen EFISCEN-simulointiohjelmistoa (European Forest Information SCENario). Artikkelissa II korjattavan puuperäisen biomassan määräksi vuodelle 2010 arvioitiin 741 miljoonaa kuutiometriä ja vuodelle 2030 vastaava luku on 620–891 miljoonaa kuutiometriä. Tämä luku sisältää runkojen, hakkuutähteiden ja kantojen biomassan. Näiden lukujen saavuttaminen vaatisi radikaaleja muutoksia Euroopan metsien hoidossa.

Artikkelien III-V mukaan tehostettu biomassan keruu saattaa johtaa ristiriitatilanteisiin muiden metsien ekosysteemipalveluiden kanssa. Puuperäisen biomassan sisältämän hiilen ja kuolleen puun määrän arvioitiin pienenevän metsien käyttöasteen nostamisen myötä. Talouteen perustuva arvio osoitti, että biomassan korjuun lisääminen voi johtaa nettotuoton kasvuun, kun otetaan huomioon viiden ekosysteemipalvelun yhteenlaskettu arvo ja verrataan sitä arvioihin, joissa biomassan käyttöastetta ei nosteta. Laajemmat yhteiskunnalliset hyödyt voitaisiin saavuttaa, jos Euroopan metsien biodiversiteetin suojelua lisättäisiin.

Tässä väitöksessä esitetyt tulokset osoittavat, että tarvitaan huolellista suunnittelua, jotta biodiversiteetin suojelu, lisääntyvä puuraakaaineen tarve ja ekosysteemipalveluiden tuotanto voidaan ottaa huomioon.

Avainsanat
ekosysteemipalvelut; EFISCEN; skenaarioanalyysi

Julkaistu 3.6.2015

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.197 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Verkerk P.J., Zanchi G., Lindner M. (2014) Trade-offs between forest protection and wood supply in Europe. Environmental Management 53, 1085-1094.

https://doi.org/10.1007/s00267-014-0265-3

Verkerk P.J., Anttila P., Eggers J., Lindner M., Asikainen A. (2011) The realisable potential supply of woody biomass from forests in the European Union. Forest Ecology and Management 261: 2007-2015.

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.02.027

Böttcher H., Verkerk P.J., Gusti M., Havlik P., Grassi G. (2012). Projection of the future EU forest CO2 sink as affected by recent bioenergy policies using two advanced forest management models. GCB Bioenergy 4 (6): 773-783.

https://doi.org/10.1111/j.1757-1707.2011.01152.x

Verkerk P.J., Lindner M., Zanchi G., Zudin S. (2011) Assessing impacts of intensified biomass removal on deadwood in European forests. Ecological Indicators 11: 27-35.

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2009.04.004

Verkerk P.J., Mavsar R., Giergiczny M., Lindner M., Edwards D., Schelhaas M.J. (2014) Assessing impacts of intensified biomass production and biodiversity protection on ecosystem services provided by European forests. Ecosystem Services 9, 155-165.

https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.06.004


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset