Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Janne Rämö

On the economics of continuous cover forestry

Rämö J. (2017). On the economics of continuous cover forestry. https://doi.org/10.14214/df.245

Tiivistelmä

Tämä väitöskirja tutkii jatkuvapeitteisen metsänhoidon taloutta. Tutkimuksessa yhdistetään jatkuvapeitteisen metsänhoidon taloudellinen kuvaus metsien kasvua kuvaaviin empiirisesti estimoituihin kokoluokkarakenteisiin ja puukohtaisiin malleihin. Optimointiongelma ratkaistaan yleisessä muodossa käyttäen gradientteihin perustuvia sisäpistemenetelmiä. Tulosten riippuvuus ekologisista ja ekonomisista parametreista selvitetään herkkyysanalyysilla. Väitöskirja koostuu yhteenvedosta sekä neljästä artikkelista, joissa ratkaistaan taloudellisesti optimaalinen jatkuvapeitteinen metsänhoito yhden ja monen puulajin metsille. Tulokset esitetään optimaalisille harvennuksille ja puuston rakenteelle, sekä biodiversiteettirajoitteella että ilman. Lisäksi tutkitaan optimaalista transitiota eri alkutiloista kohti pitkän aikavälin tasapainotilaa, korkokannan ja harvennuskustannusten vaikutusta taloudellisesti optimaaliseen puuston rakenteeseen ja hakkuiden ajoitukseen, sekä kuinka tulokset vertautuvat Suomen ja Ruotsin lainsäädäntöihin. Tulosten mukaan hakkuut yleensä kohdistuvat suurimpiin puihin. Monen puulajin metsissä paremmilla kasvupaikoilla lajimonimuotoisuus kasvaa korkokannan noustessa, pitkän aikavälin tasapainotilan ollessa sekametsä. Lajimonimuotoisuus lisääntyy myös, kun biodiversiteetti huomioidaan metsänhoidon optimoinnissa. Hakkuiden ajoitus ja voimakkuus riippuvat sekä korkokannasta sekä kiinteistä hakkuukustannuksista, ja jos alkutila on kaukana pitkän aikavälin tasapainotilasta, laeista löytyvät rajat rikotaan etenkin transitiovaiheessa

Avainsanat
biodiversiteetti; dynaaminen optimointi; eri-ikäisrakenteinen metsänhoito; jatkuva kasvatus; yhden puulajin metsä; sekametsä

Tekijä
  • Rämö, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti janne.ramo@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 3.11.2017

Katselukerrat 3826

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.245 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Rämö J., Tahvonen O. (2014). Economics of harvesting uneven-aged forest stands in Fennoscandia. Scandinavian Journal of Forest Research 29(8): 777–792.

https://doi.org/10.1080/02827581.2014.982166

Rämö J., Tahvonen O. (2015). Economics of harvesting boreal uneven-aged mixed-species forests. Canadian Journal of Forest Research 45(8): 1102–1112.

https://doi.org/10.1139/cjfr-2014-0552

Rämö J., Tahvonen O. (2017). Optimizing the harvest timing in continuous cover forestry. Environmental and Resource Economics, 67(4): 853–868.

https://doi.org/10.1007/s10640-016-0008-4

Rämö J., Assmuth A., Tahvonen O. (2017). Optimal continuous cover forest management with a lower bound constraint on dead wood. Manuscript.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset