Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Tahamina Khanam

Structural shifts, fossil fuel substitution and attainability of climate targets in the Nordic forest-based bioeconomy

Khanam T. (2019). Structural shifts, fossil fuel substitution and attainability of climate targets in the Nordic forest-based bioeconomy. https://doi.org/10.14214/df.270

Tiivistelmä

Euroopan energia- ja ympäristöpolitiikalla on laaja vaikutus pohjoismaisiin metsätuotemarkkinoihin. Opinnäytetyössä keskitytään neljään pääkysymykseen. Ensinnäkin Suomen ja Ruotsin metsätuotteiden markkinoiden kulutuksen, tuotannon ja kaupan maailmanlaajuisten muutosten vaikutukset. Toiseksi tutkitaan fossiilisten polttoaineiden (hiili) korvaamista metsäpohjaisen biopolttoaineen avulla edistävien toimenpiteiden tehokkuutta. Kolmanneksi verrataan ja arvioidaan pohjoismaiden tutkimustietoa Euroopan unionin muiden alueiden kanssa, mikä perustuu asiantuntijoiden käsityksiin Euroopan unionin 2020-tavoitteiden saavuttamisesta. Neljänneksi ennustetaan Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Norjan uusiutuvan energian ja puupolttoaineen energian tuotannon keskinäistä vuorovaikutusta. Ensimmäisessä ja neljännessä tutkimuksessa tehtiin ekonometrinen analyysi, toinen tutkimus suoritettiin kehittämällä teoreettinen malli, ja kolmannessa tutkimuksessa analysoitiin kyselylomakkeella kerättyä dataa.

Tulokset osoittavat, että vuosina 1981–2012 rakennemuutosvuodet olivat 1991 ja 1992 suomalaisen mallin osalta ja 2004, 2005 ja 2006 Ruotsin mallin osalta. Fossiilisten polttoaineiden korvaava tutkimus osoitti, että verojen ja tukien yhdistäminen lisää biopolttoaineiden kokonaiskysyntää ja lisää fossiilisten polttoaineiden korvaamista noin 19% ja 31%. Alueellinen arviointi osoitti, että Pohjoismaiden asiantuntijoiden mielestä, joita oli valtaosa (82–93%) Euroopan unionin asiantuntijoista, vakaita ja riittäviä kannustimia ehdotettiin uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseksi biomassalle. Yleinen mielipide oli, että 2020-tavoitteita ei saavuteta. Lopuksi uusiutuvan energian ja puupolttoaineen välinen arvio osoittaa, että uusiutuvien energialähteiden saannilla oli aina positiivinen reaktio ja puupolttoaineella oli aina negatiivinen reaktio omiin ja keskinäisiin positiivisiin impulsseihin. Opinnäytetyössä todetaan, että verot ja tuet vaikuttavat yhdessä voimakkaasti fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen metsäpohjaisilla biopolttoaineilla. Odottamattomat impulssit voivat lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja vähentää puupolttoaineiden tuotantoa, ja johdonmukaiset ja riittävät poliittiset välineet ovat välttämättömiä Euroopan unionin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Avainsanat
energiapolitiikka; uusiutuva energia; globaali muutos; lieventämisstrategiat; metsäpohjainen biopolttoaine

Tekijä
  • Khanam, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences Sähköposti tahakh@student.uef.fi (sähköposti)

Julkaistu 4.3.2019

Katselukerrat 3086

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.270 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Khanam T., Rahman A., Mola-Yudego B., Pykäläinen J. (2017). Identification of structural breaks in the forest product markets: how sensitive are to changes in the Nordic region? Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 22 (3): 469-483.

https://doi.org/10.1007/s11027-015-9681-9

Khanam T., Matero J., Mola-Yudego B., Sikanen L., Rahman A. (2016). Assessing external factors on substitution of fossil fuel by biofuels: model perspective from the Nordic region. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 21: 445-460.

https://doi.org/10.1007/s11027-014-9608-x

Khanam T., Rahman A., Mola-Yudego B., Pelkonen P., Perez Y., Pykäläinen J. (2017). Achievable or unbelievable? Expert perceptions of the European Union targets for emissions, renewables, and efficiency. Energy Research & Social Science 34: 144–153.

https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.06.040

Khanam T., Rahman A., Mola-Yudego B. Renewable energy production and wood fuel production in the Nordic region - can it be changed? Manuscript.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset