Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Jordi Garcia-Gonzalo

Effects of management on timber production and carbon stock in a boreal forest ecosystem under changing climate: a model based approach

Garcia-Gonzalo J. (2007). Effects of management on timber production and carbon stock in a boreal forest ecosystem under changing climate: a model based approach. https://doi.org/10.14214/df.42

Tiivistelmä

Työssä tutkittiin prosessipohjaiseen kasvu- ja tuotosmalliin perustuvien simulointien avulla, miten metsänhoito vaikuttaa boreaalisen metsäekosysteemin ainespuun tuotantoon ja hiilensidontaan muuttuvassa ilmastossa. Mallitarkasteluissa käytettiin kuutta erilaista metsänhoito-ohjelmaa (käsittelemätön vaihtoehto ja viisi erilaista harvennusohjelmaa, jotka ovat variaatioita nykyisestä harvennuskäytännöstä) ja kolmea eri ilmastoskenaariota (nykyilmasto ja kaksi muuttuvan ilmaston vaihtoehtoista skenaariota) seuraavan 100 vuoden ajalla. Samalla tutkittiin myös, miten puuston ikäluokkajakauma metsäaluetasolla (vertailussa vasemmalle ja oikealle vino, tasainen ja normaalisti jakautunut ikäluokkajakauma) vaikuttaa ainespuun tuotantoon ja hiilensidontaan sekä hiilensidonnan mahdollisiin kustannuksiin verrattuna nykyisten käytäntöjen mukaiseen metsien käsittelyyn. Näiden laskelmien lisäksi tutkittiin, millainen metsänkäsittely on järkevää muuttuvassa ilmastossa, kun metsiä pyritään samanaikaisesti hyödyntämään eri tarkoituksiin (ainespuunpuun tuotos, hiilensidonta ja lahopuun tuottaminen). Tutkimuksen lähtöaineistona käytettiin metsäsuunnitelmatietoa Keski-Suomessa sijaitsevalta metsäalueelta, jonka metsät olivat kuusi- ja mäntyvaltaisia. Vähittäinen lämpötilan ja ilman hiilidioksidipitoisuuden kohoaminen 100 vuoden tarkastelujaksolla lisäsi sekä ainespuun tuotosta että metsien hiilensidontaa riippumatta käytetystä metsänhoito-ohjelmasta. Toisaalta, em. lisäys oli suurin pidettäessä metsien puustopääoma korkealla verrattuna nykyiseen käytäntöön. Jos metsiä ei harvennettu lainkaan kiertoajan kuluessa, vaan tehtiin pelkkä päätehakkuu (kun puusto saavutti riittävän uudistamisjäreyden tai iän), hiilensidonta oli suurimmillaan metsäekosysteemissä. Toisaalta tässä tapauksessa hakkuista saatavat tulot olivat pienimmät. Metsäalueen puuston ikäluokkajakauma vaikutti enemmän ainespuun tuotantoon kuin metsien hiilensidontaan. Metsien käytölle asetetut eri tavoitteet (ainespuunpuun tuotos, hiilensidonta ja lahopuun tuottaminen) ja niiden painotukset sekä muuttuva ilmasto vaikuttivat yhdessä metsänhoitoon metsäaluetasolla.

Avainsanat
ilmastonmuutos; metsäsuunnittelu; metsänhoito; kasvu- ja tuotosmalli; ainespuun tuotos; hiilensidonta

Tekijä
  • Garcia-Gonzalo, University of Joensuu, Faculty of Forest Sciences Sähköposti Jordi.garcia@joensuu.fi (sähköposti)

Julkaistu 16.5.2007

Katselukerrat 3491

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.42 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Garcia-Gonzalo, J., Peltola, H., Briceño-Elizondo, E. and Kellomäki, S. 2007. Effects of climate change and management on timber yield in boreal forests, with economic implications: A case study. Ecological Modelling, Volume 209, Issues 2-4, pp 220-234.

https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2007.06.021

Garcia-Gonzalo, J., Peltola, H., Briceño-Elizondo, E. and Kellomäki, S., 2007. Changed thinning regimes may increase carbon stock under climate change: A case study from a Finnish boreal forest. Climatic Change (81) 431-454.

https://doi.org/10.1007/s10584-006-9149-8

Garcia-Gonzalo, J., Peltola, H., Zubizarreta Gerendiain, A. and Kellomäki, S. 2007. Impacts of forest landscape structure and management on timber production and carbon stocks in the boreal forest ecosystem under changing climate. Forest Ecology and Management (241): 243-257.

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.01.008

Garcia-Gonzalo, J., Jäger, D., Lexer, M.J., Peltola, H., Briceño-Elizondo, E. and Kellomäki, S. 2007. Does Climate Change Affect Optimal Planning Solutions For Multi-Objective Forest Management? Allgemeine Forst Und Jagdzeitung (AFJZ). Volume 179. Issue 5-6/2008, pp 78-95.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset