Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Mart-Jan Schelhaas

Impacts of natural disturbances on the development of European forest resources: application of model approaches from tree and stand levels to large-scale scenarios

Schelhaas M.-J. (2008). Impacts of natural disturbances on the development of European forest resources: application of model approaches from tree and stand levels to large-scale scenarios. https://doi.org/10.14214/df.56

Tiivistelmä

Luonnontuhot vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka metsät tuottavat puuta ja muita palveluja. Tuhoja ja niiden vaikutusta metsävaroihin ei kuitenkaan ole aiemmin analysoitu koko Euroopan mittakaavassa. Tuhot jätetään myös monesti ottamatta huomioon, kun ennustetaan metsävarojen tulevaa kehitystä. Väitöskirjan tavoitteena on paikata näitä puutteita. Väitöskirjan osatutkimuksessa I tehdyn kirjallisuusanalyysin mukaan vuosina 1950 – 2000 tuhot hävittivät Euroopan puustoa keskimäärin 35 miljoonaa m3 vuodessa. Myrskyjen ja tuulituhojen osuus oli 53 %, metsäpalojen 18 %, kaarnakuoriaisten 8 % ja muiden bioottisten tuhonaiheuttajien osuus 8 %. Väitöskirjatyössä täydennettiin suuralueiden metsävarojen kehityksen ennustuksessa käytettävää skenaariomallia erityisellä tuhomoduulilla. Täydennetyllä mallilla tehtiin laskelmia Sveitsin ja Itävallan metsävarojen kehityksestä. Sveitsissä tuhojen sisällyttäminen laskelmiin vaikutti merkittävästi puuston kehitysennusteisiin sekä silloin, kun ilmaston oletettiin pysyvän ennallaan, että silloin kun ilmaston oletettiin lämpenevän (osatutkimus II). Itävallassa odotettavissa oleva ilmaston muutos kaksinkertaistaa kaarnakuoriaisten aiheuttamat tuhot vuosisadan loppuun mennessä (osatutkimus III). Puulajin vaihdolla kestävämpään lajiin avohakkuun jälkeen on vain pieni lieventävä vaikutus, sillä vanhat metsät ovat herkimpiä tuhoille. Väitöskirjassa kehitettiin myös tuulituhomoduuli, joka liitettiin metsikkösimulaattoriin, jossa simulointi perustuu yksittäisiin puihin. Malli ottaa huomioon naapuripuiden tarjoaman tuen ja suojan, mikä mahdollistaa tuhoriskin ennustuksen metsikön sekä yksittäisille puille että koko metsikölle (osatutkimuksen IV ja V). Täydennetyllä simulaattorilla analysoitiin metsänhoitomenetelmien vaikutusta tuulituhoihin. Kestävimpiä ovat käsittelymenetelmät, joissa puusto on tyvekästä, ts. pituuden ja läpimitan suhde (h/d) on pieni. Kestävään rakenteeseen päästään mm. kasvattamalla puustoa nuoresta iästä saakka harvahkona tai poistamalla eri-ikäismetsän harvennuksissa eniten solakoita puita. Väitöskirjassa pääteltiin, että tuhojen liittäminen eri maantieteellisiä mittakaavoja varten kehitettyihin ennustemalleihin parantaa merkittävästi mahdollisuuksia analysoida erilaisia skenaarioita ja niihin liittyviä riskejä. Mallit ja niillä tehtävät analyysit auttavat myös sopeutumaan tulevaan ilmaston muutokseen.

Avainsanat
abiottinen tuho; bioottinen tuho; tuulituho; kaarnakuoriainen; simulointimalli

Tekijä
  • Schelhaas, University of Joensuu, Faculty of Forest Sciences Sähköposti martjan.schelhaas@wur.nl (sähköposti)

Julkaistu 11.3.2008

Katselukerrat 3496

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.56 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Schelhaas, M-J., Nabuurs, G.J. & Schuck, A. 2003. Natural disturbances in the European forests in the 19th and 20th centuries. Global Change Biology 9: 1620-1633.

https://doi.org/10.1046/j.1365-2486.2003.00684.x

Schelhaas, M-J., Nabuurs, G.J., Sonntag, M. & Pussinen, A. 2002. Adding natural disturbances to a large-scale forest scenario model and a case study for Switzerland. Forest Ecology and Management 167: 13-26.

https://doi.org/10.1016/S0378-1127(01)00685-5

Seidl, R., Schelhaas, M-J., Lindner, M. & Lexer, M. 2009. Modelling bark beetle disturbances in a large scale forest scenario model to assess climate change impacts and evaluate adaptive management strategies. Regional Environmental Change 9(2): 101–119.

https://doi.org/10.1007/s10113-008-0068-2

Schelhaas, M-J., Kramer, K., Peltola, H., van der Werf, S.C. & Wijdeven, S.M.J. 2007. Introducing tree interactions in wind damage simulation. Ecological Modelling 207: 197-209.

https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2007.04.025

Schelhaas, M-J. 2008. The wind stability of different silvicultural systems for Douglas-fir in The Netherlands: a model-based approach. Forestry 81(3): 399-414.

https://doi.org/10.1093/forestry/cpn028


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset