Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Lei Wang

Factors affecting perceptions of corporate social responsibility implementation: an emphasis on values

Wang L. (2011). Factors affecting perceptions of corporate social responsibility implementation: an emphasis on values. https://doi.org/10.14214/df.130

Tiivistelmä

Yritysten yhteiskuntavastuuseen vaikuttavat tekijät: arvonäkökulmasta Tämä väitöskirja on tutkimus yritysten sidosryhmien yhteiskuntavastuuseen (CSR) liittyvistä käsityksistä. Päätarkoituksena on tarkastella ihmisten arvojen vaikutusta heidän käsityksiinsä yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyen. Väitöskirja tarkastelee käsityksiä yhteiskuntavastuusta sekä yksilöiden ja sidosryhmien (emic) että kulttuurivertailun (etic) kautta käyttäen empiiris-kuvailevaa tutkimusstrategiaa. Tutkimus perustuu kvantitatiiviseen haastatteluaineistoon kiinalaisten, suomalaisten ja amerikkalaisten metsäteollisuuden ja muun teollisuuden sidosryhmistä. Väitöskirja koostuu neljästä julkaistusta artikkelista ja kahdesta käsikirjoituksesta. Teoreettiselta kannalta väitöskirja luo uutta filosofista ja luovaa näkökulmaa nykyaikaiseen yhteiskuntavastuututkimukseen, jota tässä kutsutaan ”harmonia-lähestymistavaksi”. Empiirisessä osassa väitöskirjassa arvioidaan arvonäkökulmasta yritysten yhteiskuntavastuuta kattaen laajan alan yritystoiminnasta CSR-raportointiin, liiketoimintaetiikkaan ja yhteiskuntavastuun kolmeen osa-alueeseen liittyen. Tutkimuksessa tarkastellaan haastattelututkimuksen keinoin yritysten sidosryhmien käsityksiä yhteiskuntavastuusta ja sen tärkeydestä kuvailevan analyysin, demografisen ryhmävertailun ja käsityksien hypoteettisten vaikuttimien vertailun kautta. Tutkimuksen tulosten mukaan yhteiskuntavastuun tavoitteena tulisi olla yritysten korkeimman johdon kyky ottaa huomioon ja hallita erilaisten ja ristiriitaisten sidosryhmien intressejä. Arvojen merkitys eettiseen käyttäytymiseen ja päätöksentekoon on yleisesti tunnustettu. Väitöskirja tarjoaa tähän empiiristä tukea korostamalla arvojen vaikutusta käsityksiin yhteiskuntavastuusta. Vastuullinen käyttäytyminen ja yhteiskuntavastuun käytännöntason kehittäminen edistävät ihmisten hyveellisyyttä ja herättävät siksi kysymyksen moraalis-eettisen kasvatuksen roolista. Osajulkaisujen maakohtaiset vertailut Kiinan, Suomen ja USA:n välillä lisäävät ymmärrystä sidosryhmäodotuksista nouseviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen kannalta. Samankaltaisuudet yhteiskuntavastuukäsitysissä eri maiden välillä voivat edistää kansainvälistä yhteistyötä, kun taas eroavaisuudet avaavat uusia mahdollisuuksia ja moninaisia ratkaisuja CSR-kysymyksiin paikallisissa olosuhteissa.

Avainsanat
metsäteollisuus; sidosryhmät; yhteiskuntavastuu (CSR); arvot; mielipide; harmoninen lähestymistapa

Tekijä
  • Wang, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti lei.wang@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 28.9.2011

Katselukerrat 3760

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.130 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Wang, L., and Juslin, H. 2011. The effects of value on the perception of Corporate Social Responsibility implementation: A study on Chinese youth. Journal of CSR and Environmental Management. 18(4): 246-262.

https://doi.org/10.1002/csr.250

Wang, L., and Juslin, H. 2011. Values and CSR perceptions of Chinese university students. Manuscript.

Wang, L., and Juslin, H. 2011. Corporate Social Responsibility in the Chinese forest industry: Understanding multiple stakeholder perceptions. Manuscript.

Amberla, T., Wang, L., Juslin, H., Panwar, R., Hansen, E., and Anderson, R. 2010. Students‘ perceptions of forest industries business ethics: A comparative analysis of Finland and the USA. The Electronic Journal of Business Ethics and Organisational Studies. 15(1): 44-54.

http://ejbo.jyu.fi/pdf/ejbo_vol15_no1_pages_44-54.pdf

Amberla, T., Wang, L., Juslin, H., Panwar, R., Hansen, E., and Anderson, R. 2011. Corporate Social Responsibility performance in the forest industries: A comparative analysis of student perceptions in Finland and the USA. Social Responsibility Journal 7(3): 472-489.

https://doi.org/10.1108/17471111111154572

Wang, L., and Juslin, H. 2009. The Impact of Chinese Culture on Corporate Social Responsibility (CSR): The Harmony Approach. The Journal of Business Ethics. 88(3):433-451. DOI 10.1007/s10551-009-0306-7.

http://www.springerlink.com/content/l1723021308j9044/


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset