Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Kyle Eyvindson

Integration of preference elicitation and the development of alternative forest plans: focusing on the requirements of the decision maker

Eyvindson K. (2012). Integration of preference elicitation and the development of alternative forest plans: focusing on the requirements of the decision maker. https://doi.org/10.14214/df.147

Tiivistelmä

Nykyaikainen metsäsuunnittelu keskittyy usein sellaisille käsitteellisille tasoille kuin strateginen, taktinen ja operatiivinen suunnittelu. Suunnitelmat on toteutettu käyttämällä simulointi- ja optimointiohjelmistoja, jotka perustuvat tieteellisiin malleihin ja matemaattiseen ohjelmointiin. Kuitenkin päätöksentekijän /jien (PT) preferenssit määrittelevät optimaalisen aikataulun metsänhoidolle. Metsäsuunnitelmia tuotettaessa menetelmän tulisi olla mahdollisimman vapaa suunnittelijan omista arvoista ja mielipiteistä. Jotta lähestymistapa olisi mahdollisimman PT-ystävällinen, pitäisi päätöksentekijälle esittää useita metsänsuunnittelun vaihtoehtoja, joiden perusteella PT voi tehdä aidosti henkilökohtaisen valintansa. Tuotettujen metsäsuunnitelmien tulisi vastata metsänomistajan sen hetkisiä toiveita ja mieltymyksiä. Jotta suunnitelmien kustannusten ja laadun välille saadaan tasapaino, tarvitsemme työkaluja joilla muokata metsäsuunnittelua paremmin asiakaslähtöiseksi. Tämän tutkimuksen ensimmäinen tavoite oli analysoida eri preferenssien hankintamenetelmiä, sekä selvittää saadun tiedon määrän vaikutus suunnitelman valintaan. Artikkeleissa I ja II suunnitelma valittiin a posteriori menetelmän avulla. Artikkelissa III preferenssien hankinta toteutettiin interaktiivisesti, siten, että hyväksyttävä metsäsuunnitelma saatiin aikaiseksi hyödyntämällä sekä a priori, että a posteriori preferenssien valintamenetelmiä. Tutkimuksen toinen tavoite oli kehittää tekniikoita, joilla sisällytetään preferenssitietoa osaksi optimointimenetelmiä. Artikkelissa IV on käytetty sarjaa tavoiteohjelmointimalleja, joiden tavoitteena oli sisällyttää preferenssitietoja useilta eri päätöksentekijöiltä, joiden pohjalta sitten tuotettiin useita PT:itä potentiaalisesti kiinnostavia metsäsuunnitelmia. Artikkeli V kehitti uuden tavan formuloida tavoiteohjelmoinnin tehtävä, , joka erottaa tavoitteiden käsittelyn kahteen osaan; toinen pyrkii löytämään mahdollisimman tasapainoisen ratkaisun ja toinen pyrkii löytämään kaikista tehokkaimman ratkaisuyhdistelmän.

Avainsanat
metsäsuunnittelu; Päätöksentekoa tukevat työkalut; preferenssitiedon hankinta; vuorovaikutteinen metsäsuunnittelu; monikriteerinen päätösanalyysi

Tekijä
  • Eyvindson, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti kyle.eyvindson@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 17.8.2012

Katselukerrat 3590

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.147 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Eyvindson, K., Kurttila, M., Hujala, T. and Salminen, O. 2011. An Internet Supported Planning Approach for Joint Ownership Forest Holdings. Small-scale Forestry 10:1-17.

https://doi.org/10.1007/s11842-010-9123-1

Eyvindson, K., Hujala, T., Kangas, A. and Kurttila, M. 2012. Selecting a forest plan among alternatives: Consistency of preferences within decision support frameworks. Forest Policy and Economics. 15:114-122.

https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.09.009

Eyvindson, K., Hujala, T., Kurttila, M., and Kangas, A. 2012. Interactive preference elicitation incorporating a priori and a posteriori methods. Manuscript.

Eyvindson, K., Kangas, A., Kurttila, M. and Hujala, T. 2010. Using preference information in developing alternative forest plans. Canadian Journal of Forest Research 40: 2398-2410.

https://doi.org/10.1139/X10-179

Eyvindson, K. 2012. Balancing equity and efficiency of Goal Programming for use in Forest Management Planning. Manuscript.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset