Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Esa-Jussi Viitala

The emergence and early development of forest resource economic thought: From land and forest valuation to marginal analysis and vintage capital models

Viitala E.-J. (2016). The emergence and early development of forest resource economic thought: From land and forest valuation to marginal analysis and vintage capital models. https://doi.org/10.14214/df.212

Tiivistelmä

Luonnonvarataloustieteen yksi keskeinen perusajatus on, että luonto on pääomaa, jota tulee yhtäältä käyttää ja toisaalta säästää tuleville ajanjaksoille (sukupolville) niin, että taloudellinen tehokkuus ja hyvinvointi maksimoituvat. Luontopääomalla tarkoitetaan tällöin maata, metsiä, vettä, ilmaa ja kaikkia niihin liittyviä ekosysteemejä ja varantoja. Metsätaloudessa tämän ajatuksen tunnetuin ilmentymä on niin sanottu Faustmannin malli, jonka perusmuoto lienee vanhin yhä pätevänä pidetty luonnonvarojen käyttöä ohjaava taloudellinen malli. Sen sisältämät periaatteet neoklassiseen hyötyteoriaan yhdistettyinä muodostavat modernin talousteoreettisen käsityksen mukaisen perustan metsävarojen nykyiselle käytölle ja käsittelylle ja sitä kautta myös kyseisen luontopääoman tulevalle hyödyntämiselle. Moneen muuhun pääoman muotoon verrattuna metsävarojen tehokas ja hyvinvoinnin maksimoiva hyödyntäminen on kuitenkin huomattavan vaikeaa. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan, kuinka Faustmannin malli ja sen taustalla olevat metsien taloudellista käyttöä ohjaavat perusperiaatteet alun perin syntyivät ja kehittyivät. Samalla osoitetaan, kuinka monet metsätalouden pitkäaikaiset kiistat johtuvat paitsi mallin ja sen laajennusmahdollisuuksien puutteellisesta ymmärtämisestä, myös vuosisataisesta ja syvälle juurtuneesta käsityksestä maasta, luonnosta ja metsistä erityisenä pääomana. Lisäksi tutkimuksessa osoitetaan, kuinka luonnonvarataloustieteellisen ja metsäekonomisen ajattelun kehitys on kytkeytynyt laajempiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin muutoksiin sekä niiden taustalla vaikuttaneisiin eurooppalaisiin aatevirtauksiin jo vuosisatojen ajan.

Avainsanat
metsäekonomia; luonnonvarataloustiede; Faustmannin malli; luontopääoma; pääoma- ja investointiteoria; taloustieteen oppihistoria

Tekijä
  • Viitala, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti esa-jussi.viitala@luke.fi (sähköposti)

Julkaistu 17.2.2016

Katselukerrat 3653

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.212 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Viitala, E.-J. (2013). The discovery of the Faustmann formula in natural resource economics. History of Political Economy 45: 521‒548.

https://doi.org/10.1215/00182702-2334785

Viitala, E.-J. (2015). Timber, science and statecraft: the emergence of modern forest economic thought in Germany. Manuscript.

Viitala, E.-J. (2015). Faustmann formula before Faustmann in German territorial states. Forest Policy and Economics. In press.

https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.11.004

Viitala, E.-J. (2006). An early contribution of Martin Faustmann to natural resource economics. Journal of Forest Economics 12: 131‒144.

https://doi.org/10.1016/j.jfe.2006.04.001

Tahvonen, O., Viitala, E.-J. (2006). Does the Faustmann rotation apply to fully regulated forests? Forest Science 52: 23‒30.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset