Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Markku Koskinen

Impacts of restoration of forestry-drained peatlands on nutrient and organic carbon exports and methane dynamics

Koskinen M. (2016). Impacts of restoration of forestry-drained peatlands on nutrient and organic carbon exports and methane dynamics. https://doi.org/10.14214/df.232

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin metsäojitettujen soiden ennallistamisen vaikutuksia ravinteiden ja orgaanisen hiilen huuhtoutumiseen ja metaanidynamiikkaan. Työ koostuu neljästä alitutkimuksesta. Kahdessa alitutkimuksessa selvitettiin vaikutuksia veden laatuun ja aineiden huuhtoutumiseen, ja ne toteutettiin valuma-aluetasolla. Yksi alitutkimus oli laboratoriokoe, jossa selvitettiin aineiden liukenemista turpeesta anaerobisessa muhituksessa, jolla jäljiteltiin hakkuuta tai ennallistamista seuraavaa nousevaa vedenpintaa. Neljäs tutkimus oli jälleen maastotutkimus, ja siinä selvitettiin luonnontilaisten, ojitettujen ja ennallistettujen korpien metaanipäästöjen eroavaisuuksia. Kaikkiaan tutkimuksessa käsiteltiin 24:ää eri suota, joista yksi oli mukana kahdessa eri alitutkimuksessa.

Tulokset viittaavat siihen, että ennallistamisella voi olla huomattavia vaikutuksia etenkin ravinnerikkaiden kuusivaltaisten soiden tapauksessa. Niissä havaittiin suurimmat liuenneen orgaanisen hiilen ja ravinteiden kuormitus ennallistamisen jälkeen valuma-aluetason tutkimuksissa. Niiltä havaittiin ennallistamisen jälkeen myös huomattavia metaanipäästöjä, suurempia kuin luonnontilaisilta tai ojitetuilta kohteilta. Tulosten perusteella tulisi edelleen tutkia ennallistamisen menetelmiä ja niitä prosesseja, jotka vaikuttavat havaittujen vaikutusten taustalla.

Avainsanat
metaani; suot; ennallistaminen; liukoinen orgaaninen hiili; fosfori; typpi

Tekijä
  • Koskinen, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti markku.koskinen@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 29.12.2016

Katselukerrat 3983

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.232 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Koskinen M., Sallantaus T. & Vasander H. (2011) Post-restoration development of organic carbon and nutrient leaching from two ecohydrologically different peatland sites. Ecological Engineering 37(7): 1008–1016.

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2010.06.036

Koskinen M., Tahvanainen T., Sarkkola S., Menberu M., Laurén A., Sallantaus T., Marttila H., Ronkanen A.-K., Tolvanen A., Parviainen M., Koivusalo H. & Nieminen M. Restoration of fertile peatlands poses a risk for elevated exports of dissolved organic carbon, nitrogen, and phosphorus. Manuscript submitted to Science of the Total Environment.

Kaila A., Asam Z., Koskinen M., Uusitalo R., Smolander A., Kiikkilä O., Sarkkola S., O’Driscoll C., Kitunen V., Fritze H., Nousiainen H., Tervahauta A., Xiao L. & Nieminen M. (2016) Impact of re-wetting of forestry-drained peatlands on water quality – a laboratory approach assessing the release of P, N, Fe, and dissolved organic carbon. Water, Air, & Soil Pollution 227(8): 292.

http://dx.doi.org/10.1007/s11270-016-2994-9

Koskinen M., Maanavilja L., Nieminen M., Minkkinen K. & Tuittila E.-S. (2016) High methane emissions from restored Norway spruce swamps in southern Finland over one growing season. Mires and Peat 17(2): 1–13.

http://dx.doi.org/10.19189/MaP.2015.OMB.202


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Koskinen M., (2016) Impacts of restoration of forestry-drained peatl.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 232 artikkeli 2015