Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Dmitrii Lepilin

Impacts of thinning activities on boreal peatland forests

Lepilin D. (2023). Impacts of thinning activities on boreal peatland forests. https://doi.org/10.14214/df.346

Tiivistelmä

Boreaaliset suometsät ovat tärkeä puunlähde. Viimeaikainen puunkorjuun laajeneminen sulan maan aikaan, on lisännyt maaperälle aiheutuvia häiriötä, kuten syvien korjuu-urien muodostumista. Tästä huolimatta korjuun aiheuttaminen häiriöiden vaikutuksista turpeen fysikaalisiin ominaisuuksiin ja maaperän biokemiaan tiedetään vähän. Tämän puutteen korjaamiseksi tutkin puunkorjuukoneiden harvennustöiden aikana aiheuttamien maaperän häiriöiden vaikutuksia ojitettujen boreaalisten suometsien kasvillisuuteen ja maaperän fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin ominaisuuksiin. Palautumisnopeuden arvioimiseksi otin näytteitä kuudelta alalta, jotka muodostivat aikasarjan, joka kattoi 15 vuotta harvennuksesta. Tulokset osoittivat korjuun lisäävän turpeen tiheyttä ja vedenpidätyskykyä sekä pienentävän kokonaishuokoisuutta. Kasvillisuuden sammalbiomassa ja juurituotanto vähenivät, mutta sarojen peittävyys lisääntyi. Lisäksi äskettäin häirityillä aloilla oli suurempi maaperän CO2-tuotantopotentiaali sekä korkeammat maaperän CO2- ja CH4-pitoisuudet verrattuna kontrollialueisiin. Korjuu ei kuitenkaan vaikuttanut CO2- ja CH4-päästöihin, mikrobiyhteisöihin ja selluloosan hajoamisnopeuteen. Vaikka palautumisnopeus vaihteli, kaikki tutkitut ominaisuudet olivat täysin palautuneet 15 vuoden kuluttua. Koska vedenpidätysominaisuus (WRC) kuvaa maaperän rakennetta ja sen muutoksia, sitä voidaan käyttää häiriöiden arviointiin. Tutkimuksessani osoitan kuinka WRC:n voidaan arvioida keinotekoisten neuroverkkojen avulla. Kaiken kaikkiaan tutkimus osoitti, että vaikka ojitetut boreaaliset suot ovat häiriöherkkiä, ne myös palautuvat hyvin harvennusten aiheuttamista mekaanisista maaperän häiriöistä.

Avainsanat
biomassa; hajotus; vedenpidätys; huokoskokojakauma; maaperän CO2-, CH4- ja N2O-pitoisuudet; maaperän CO2- ja CH4-päästöt

Tekijä
  • Lepilin, University of Eastern Finland, Faculty of Science, Forestry and Technology, School of Forest Sciences Sähköposti dmitrii.lepilin@uef.fi

Julkaistu 20.11.2023

Katselukerrat 1234

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.346 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Lepilin D, Laurén A, Uusitalo J, Tuittila E-S (2019) Soil deformation and its recovery in logging trails of drained boreal peatlands. Can J For Res 49: 743–751.

https://doi.org/10.1139/cjfr-2018-0385

Lepilin D, Laurén A, Uusitalo J, Fritze H, Laiho R, Kimura B, Tuittila E-S (2022) Response of vegetation and soil biological properties to soil deformation in logging trails of drained boreal peatland forests. Can J For Res 52: 511–526.

https://doi.org/10.1139/cjfr-2021-0176

Lepilin D, Laiho R, Laurén A, Tuittila E-S (2023) Artificial neural networks for predicting soil water retention characteristic of boreal peatlands. Manuscript.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Lepilin D., (2023) Impacts of thinning activities on boreal peatlan.. Dissertationes Forestales vol. 2023 no. 346 artikkeli 23013