Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Anna L. Berka

Communitarian approaches to sustainable development: the governance, local impacts and costs of community energy

Berka A. L. (2018). Communitarian approaches to sustainable development: the governance, local impacts and costs of community energy. https://doi.org/10.14214/df.254

Tiivistelmä

Väitöskirja tarkastelee paikallisyhteisöjen omistuksessa olevan uusiutuvan energiantuotannon hallintaa, erilaisia paikallistason vaikutuksia ja hankkeiden kustannustehokkuutta. Tavoitteena on ymmärtää kuinka ja minkälaisissa tilanteissa yhteisöllisessä omistuksessa oleva energiatuotanto on toteuttamiskelpoinen ja tehokas tapa pyrittäessä kohti yhteiskunnan kestävää kehitystä. Väitöskirjan julkaisujen tausta on monitieteinen vaihdellen energiapolitiikan analyysista projektitason hankkeiden toteutettavuuteen ja vaikutusten arviointiin. Tutkimusmenetelminä käytetään systemaattisia kirjallisuuskatsauksia, diskurssianalyysia, instituutioiden kehityksen historiallista tarkastelua sekä energiainvestointien riski- ja kannattavuusarviointia. Väitöskirja tuottaa uutta metatason tietoa paikallistason energiatuotannosta Iso-Britanniassa ja sen kehityksestä teknologia- ja instituutiomuutosten aikana. Lisäksi se arvioi ns. Quality of Evidence -ongelmia projektitasolla ja myös vaikutusarvioinnin kirjallisuuden ja menetelmien laajemmasta näkökulmasta.

Tulosten mukaan yhteisöllisen energiantuotannon omistusrakenteet ovat herkkiä politiikkaympäristön haasteille ja linjauksille sekä muille eksogeenisille muutoksille. Uusiutuvan energian projekteilla on kuitenkin edellytyksiä tuottaa monia myönteisiä paikallistason vaikutuksia, mutta nämä vaikutukset riippuvat projektien tavoitteenasetannasta ja tuottovaatimuksista. Uusiutuvan energian paikallistason tuotannon kautta voidaan vahvistaa paikallisyhteisöjen kykyä hallita sosioekonomisia ongelmiaan. Yhteisölliset energiantuotantohankkeet, joiden taustalla on uusia ruohonjuuritason toimijoita, ovat kuitenkin erityisen herkkiä erilaisille toimintaan liittyville riskeille, jotka voivat heikentää niiden kannattavuutta verrattuna markkinaehtoisiin hankkeisiin. Laajentuakseen merkittävästi nykyisestään paikallistason uusituvan energian investoinnit tarvitsevat niille räätälöityjä politiikan tukea, mikä olisi kuitenkin perustetavissa hankkeiden tuomilla sosiaalisilla, taloudellisilla ja ympäristöhyödyillä. Paikallistason uusituvan energian tukeminen vaatii kuitenkin myös erityistä valmiutta nivoa yhteen hyvinkin erilaisia energia- ja yhteiskuntapoliittisia tavoitteita.

Avainsanat
yhteiskunnan uusiutuva energia; omistus; osallistava prosessi; vaikutusten arviointi; energiahallinta; poliittinen talous; todisteiden laatu; riskienhallittu nykyarvo; Yhdistynyt kuningaskunta

Tekijä
  • Berka, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti a.harnmeijer@auckland.ac.nz (sähköposti)

Julkaistu 23.4.2018

Katselukerrat 3973

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.254 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Berka A. (2017). Community energy in the UK: a short history. Chapter 59. In: Holstenkamp L., Radtke J. (eds.). Handbook of Participation and Energy Transitions. Springer VS Wiesbaden.

https://doi.org/10.1007/978-3-658-09416-4

Berka A., Creamer E. (2018). Taking stock of the local impacts of community owned renewable energy: a review and research agenda. Sustainable and Renewable Energy Reviews 82(3): 3400-3419.

https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.10.050

Berka A., Harnmeijer J., Roberts D., Phimister E., Msika J. (2017). A comparative analysis of the costs of onshore wind energy: is there a case for community-specific policy support? Energy Policy 106: 394-403.

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.070

Berka A., Harnmeijer J., Slee B. (2017). Crossing the Rubicon: the 2015 UK renewable electricity reforms and implications for Scotland. Chapter 8. In: Wood G., Baker K. (eds.). A Critical Review of Scottish Renewable and Low Carbon Energy Policy: Implications for the Independence Debate. Palgrave Macmillan, London.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-56898-0


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset