Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

José Ramón González Olabarria

Integrating fire risk into forest planning

González Olabarria J. R. (2006). Integrating fire risk into forest planning. https://doi.org/10.14214/df.23

Tiivistelmä

Väitöskirjassa käsitellään metsäpaloriskin sisällyttämistä metsäsuunnitteluun Kataloniassa (Koillis-Espanjassa). Väitöskirjan alkuosassa mallitetaan paloriskin riippuvuutta metsikkötunnuksista (tutkimukset I, II, III ja IV), ja jälkimmäisessä osassa kehitetään menetelmien mallien sisältämän tiedon huomioonottamiseksi metsäsuunnittelun analyyseissä (tutkimukset V ja VI). Mallit kehitettiin metsäsuunnittelua varten ja niissä käytettiin selittäjiä, jotka ovat helposti saatavissa inventointitietona tai simuloimalla, ja osa selittäjistä riippui metsikön käsittelystä. Tutkimuksissa I ja II kehitettiin mallit metsäpalon esiintymisen todennäköisyydelle käyttäen palaneiden alueiden rajoja, Espanjan metsäkarttaa (MFE50) sekä toisen valtakunnan metsien inventoinnin koealoja. Tutkimuksessa III kehitettiin tuhon astetta ja puun elossasäilymistodennäköisyyttä ennustavat mallit käyttäen aineistona paloalueiden rajoja sekä toista ja kolmatta valtakunnan metsien inventointia. Tutkimuksessa IV kehitetyt mallit perustuivat asiantuntijamielipiteeseen erilaisten metsiköiden paloherkkyydestä. Tutkimukset I ja II osoittivat että metsikön korkeus merenpinnasta vaikuttaa voimakkaasti palon todennäköisyyteen, alhaalla sijaitsevien metsiköiden palaessa useimmin. Tulosten mukaan varttuneiden metsiköiden, joissa puun pituuden vaihtelu on pientä ja joissa ei ole pensaskerrosta, paloriski on pienin. Suuret valtapuut selviävät parhaiten elossa metsäpalosta. Tutkimuksessa II kehitettyä mallia metsäpalon todennäköisyyden ennustamiseksi käytettiin kahdessa suunnittelusovelluksessa. Ensimmäisessä (tutkimus V) optimoitiin metsikön käsittelyohjelma ottamalla huomioon metsäpaloriski. Toisessa sovelluksessa (tutkimus VI) maisematason suunnitteluongelman analyysissä tavoitemuuttujina käytettiin erilaisia maiseman rakennetta ja koostumusta kuvaavia indeksejä, joiden avulla vaikutettiin paloherkkien ja paloa sietävien metsiköiden määrään ja sijaintiin. Väitöskirjan yhteenvedossa esitetään lisäksi alueellinen skenaarioanalyysi puuston tilavuuden ja hakkuukertymän kehityksestä, käyttäen hyväksi väitöskirjassa esitettyjä malleja metsäpalon todennäköisyydelle, tuhon asteelle ja puiden elossasäilymistodennäköisyydelle. Analyysien mukaan metsikön optimaalinen kiertoaika lyhenee metsäpaloriskin suurentuessa. Alueelliset kertymäennusteet saattavat olla huomattavia (10–20%), jos paloriskiä ei oteta huomioon.

Avainsanat
riskinhallinta; metsikön optimaalinen käsittely; spatiaalinen optimointi; maiseman rakenne; palon esiintymismalli; palotuhomalli; asiantuntijamallinnus

Tekijä
  • González Olabarria, University of Joensuu, Faculty of Forestry Sähköposti gonzalez@cc.joensuu.fi (sähköposti)

Julkaistu 9.6.2006

Katselukerrat 3493

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.23 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

González, J.R. & Pukkala, T. 2006. Characterization of wildfire events in Catalonia (north-east Spain). European Journal of Forest Research 126: 421-429.

https://doi.org/10.1007/s10342-006-0164-0

González, J.R., Palahí, M., Trasobares, A. & Pukkala, T. 2005. A fire probability model for forest stands in Catalonia (north-east Spain). Annals of Forest Science 63:169-176.

https://doi.org/10.1051/forest:2005109

González, J.R., Trasobares, A., Palahí, M. & Pukkala, T. 2006. Predicting tree survival in burned forests in Catalonia. Annals of Forest Science 64: 733-742.

https://doi.org/10.1051/forest:2007053

González, J.R., Kolehmainen, O. & Pukkala, T. 2006. Using expert knowledge to model forest stands vulnerability. Computers and Electronics in Agriculture 55: 1007-114

https://doi.org/10.1016/j.compag.2006.12.005

Gonzalez, J.R., Pukkala, T. & Palahi, M. 2005. Optimising the management of Pinus sylvestris L. stand under the risk of fire in Catalonia (north-east Spain). Annals of Forest Science 62: 493-501.

https://doi.org/10.1051/forest:2005054

González, J.R.. Palahí, M. & Pukkala, T. 2005. Integrating fire risk considerations in forest management planning in Spain – a landscape level perspective. Landscape Ecology 20 (8): 957-970.

https://doi.org/10.1007/s10980-005-5388-8


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
González Olabarria J. R., (2006) Integrating fire risk into forest planning Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 23 artikkeli 1807