Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Satu Löfman

Changes in forest landscape structure in southern Finland in the late 1900’s

Löfman S. (2006). Changes in forest landscape structure in southern Finland in the late 1900’s. https://doi.org/10.14214/df.32

Tiivistelmä

Suomalaisten metsien alueellinen rakenne on muuttunut paljon viime vuosikymmenien aikana, ja alueellista rakennetta kuvataan usein termeillä fragmentoinut tai pirstoutunut. Metsien pirstoutumiseen liittyviä muutoksia ei ole kuitenkaan juurikaan tutkittu ja oletettujen muutosten kvantitatiivinen analyysi on ollut vähäistä, vaikka metsien alueellinen rakenne voi rajoittaa metsänhoidolle asetettuja ekologisia ja taloudellisia tavoitteita. Tietoa historiallisista muutoksista ja nykyisestä alueellisesta rakenteesta tarvitaan, jotta metsänhoitomenetelmiä voidaan kehittää tieteellisesti pätevin perustein. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli arvioida hakkuiden ja metsätieverkon rakentamisen vaikutuksia Etelä-Suomen metsien alueelliseen rakenteeseen 1950- ja 1990-lukujen välisenä aikana.

Tutkimusaluiksi valittiin Etelä-Suomesta viisi aluetta kooltaan 14 000–20 000 siten, että osa alueesta sijaitsi aina yksityismaalla ja osa valtion maalla. Kutakin aluetta tarkasteltiin kolmena eri ajankohtana ja metsiköt jaettiin ilmakuvatulkinnan perusteella kahteen luokkaan, peittoinen metsä ja aukea. Yhdellä tutkimusalueella oli käytössä tarkempi kehitysluokkiin perustuva luokittelu.

Tulokset osoittavat, että 1950-luvulla vallinnut lähes yhtenäinen metsäpeitto on pirstoutunut hakkuiden seurauksena. Suurimmat muutokset olivat nähtävissä jo 1970-luvulla. Peitteinen metsä on kuitenkin yhä hallitseva maisemaelementti ja se esiintyy jopa hieman yhtenäisempänä verrattuna 1970-luvun tilanteeseen. Myös aukkojen koko oli pienempi 1990-luvulla kuin 1970-luvulla. Pirstoutuminen näkyy silti reunahabitaattien suurena osuutena metsäalueesta. Tieverkon vaikutus metsien yhtenäisten metsäalueiden pirstoutumiseen oli suurempi kuin hakkuiden ja tien läheisyys lisäsi hakkuiden todennäköisyyttä.

Metsien alueelliseen rakenteeseen voidaan pyrkiä vaikuttamaan erilaisin metsänhoidollisin toimin, mutta on todennäköistä, että nykyinen rakenne tulee säilymään pitkään. Aluetason suunnittelu on keskeisessä asemassa, mikäli halutaan palauttaa aikaisemmin vallinneita piirteitä metsien alueelliseen rakenteeseen.

Avainsanat
aukkohakkuu; fragmentoituminen; maiseman muutos; maisemarakenne; metsän pirstoutuminen; metsätalous; reunavaikutus; tiet

Julkaistu 31.10.2006

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.32 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Löfman, S. & Kouki, J. 2001. Fifty years of landscape transformation in managed forests of southern Finland. Scandinavian Journal of Forest Research 16: 44-53.

https://doi.org/10.1080/028275801300004406

Löfman, S. & Kouki, J. 2003. Scale and dynamics of a transforming forest landscape. Forest Ecology and Management 175: 247-252.

https://doi.org/10.1016/S0378-1127(02)00133-0

Löfman, S. 2006. Long term changes in two boreal landscapes with different management histories. (Submitted manuscript).

Löfman, S. 2006. Effect of road construction on harvesting intensity and forest fragmentation in southern Finland. (Submitted manuscript).


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Korpinen O.-J. (2021) Spatial forest biomass supply chain analysis in .. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 323 article id 10668
Pynnönen S. (2020) Knowledge use in the management of privately own.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 289 article id 10314
Mohamedou C. (2019) Improving local forest growth prediction by terr.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 268 article id 10142
Viitala E.-J. (2016) The emergence and early development of forest re.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 212 article id 1995
Kettula K. (2012) Towards professional growth: essays on learning .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 152 article id 1934
Mei Q. (2011) Social climate of forest bioenergy development i.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 131 article id 1914
Schuck A. (2009) Perspectives and limitations of Finnish higher f.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 78 article id 1861
Rasinmäki J. (2007) Management of multi-scale forest resource data o.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 49 article id 1830
Löfman S. (2006) Changes in forest landscape structure in souther.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 32 article id 1814
Korhonen S. (2006) A capability-based view of organisational renewa.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 20 article id 1802