Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Pradipta Halder

Bioenergy knowledge, perceptions, and attitudes among young citizens – from cross-national surveys to conceptual model

Halder P. (2011). Bioenergy knowledge, perceptions, and attitudes among young citizens – from cross-national surveys to conceptual model. https://doi.org/10.14214/df.135

Tiivistelmä

Nuorten kansalaisten bioenergiaan liittyvät tiedot ja käsitykset sekä suhtautuminen bioenergiaan - kansainvälisestä kyselytutkimuksesta konseptuaaliseen malliin

Väitöskirjatyössä on tutkittu kansainvälisen aineiston avulla koululaisten bioenergiaan liittyviä tietoja ja käsityksiä sekä suhtautumista bioenergiaan. Aineistoa on analysoitu käyttämällä tilastollisia malleja ja malleilla on selitetty koululaisten aikomuksiaan käyttää bioenergiaa. Tutkimuksessa käytettiin esitutkimuksessa testattua kyselylomaketta, jolla kerättiin 15 vuotiaiden koululaisten keskuudesta laaja-aineisto (1903 koululaista) Suomesta, Taiwanilta, Turkista ja Slovakiasta.

Tutkimuksessa havaittiin, että koululaisten enemmistön tiedot olivat ainoastaan perustasoa, ja vain selvän vähemmistön tietojen taso osoittautui korkeaksi. Koululaisten käsitykset metsäbioenergian tuotantoa kohtaan olivat yleisesti hyvin kriittisiä. Tutkimus osoitti kuitenkin, että koululaisten suhtautuminen bioenergiaan oli positiivista, kun tarkasteluun sisällytettiin aikomus käyttää bioenergiaa. Koululaiset, joiden tiedot bioenergiasta olivat parhaimmat, olivat käsitysten ja suhtautumisen osalta kaikkein kriittisimpiä.

Tutkimuksessa havaittiin suomalaisten koululaisten osalta, että koulu, koti ja media vaikuttivat merkittävästi koululaisten bioenergiaan liittyviin tietoihin ja käsityksiin. Kansainvälisen aineiston analyysissä havaittiin kolme ulottuvuutta, jotka kuvasivat erilaisia näkökulmia, jotka liittyivät koululaisten tietoihin ja käsityksiin sekä suhtautumiseen bioenergiaan. Regressioanalyysiin perustuva malli osoitti, että koululaisten aikomukset käyttää bioenergiaa olivat yhteydessä bioenergiaan liittyvien käsitysten yhteiskunnallisiin aspekteihin.

Tutkimusten tulosten perusteella voidaan suositella, että politiikan linjaajien ja ammattilaisten on lisättävä koululaisten keskuudessa yleistä bioenergiatietoisuutta. Samalla koululaisia on syytä pitää merkittävänä sidosryhmänä, kun politiikkalinjauksia tehdään yhteiskunnassa. Tutkimus tukee myös ajatusta siitä, että bioenergiapolitiikka ja bioenergiaan liittyvät koulutusstrategiat on syytä kytkeä toisiinsa entistä paremmin.

Avainsanat
Suhtautuminen; bioenergia; konseptuaalinen malli; tiedot; käsitykset; politiikka

Julkaistu 11.11.2011

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.135 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Halder, P., Pietarinen, J., Havu-Nuutinen, S. & Pelkonen, P. 2010. Young citizens’ knowledge and perceptions of bioenergy and future policy implications. Energy Policy 38: 3058–3066.

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.01.046

Halder, P., Havu-Nuutinen, S., Pietarinen, J. & Pelkonen, P. 2011. Bio-energy and youth: Analyzing the role of school, home, and media from the future policy perspectives. Applied Energy 88: 1233–1240.

https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2010.10.017

Halder, P., Prokop, P., Chang, C-Y., Usak, M., Pietarinen, J., Havu-Nuutinen, S., Pelkonen, P., & Cakir, M. 2011. International Survey on Bioenergy Knowledge, Perceptions and Attitudes among Young Citizens. BioEnergy Research, in Press.

https://doi.org/10.1007/s12155-011-9121-y

Halder, P., Havu-Nuutinen, S., Pietarinen, J., Pelkonen, P., Chang, C-Y. Prokop, P. & Usak, M. Knowledge, Perceptions and Attitudes as Predictors Youth’s Intentions to Use Bioenergy – a Cross-national Perspective. Manuscript


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Rahman A. (2020) Inter-disciplinary analysis for synthesising wee.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 287 article id 10308
Suominen M. (2018) Harvested and burned forests as habitats for pol.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 267 article id 10090
Hassan M. (2015) Supply and demand of biomass based energy: rural.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 210 article id 1992
Laurila J. (2013) Moisture content, weight loss and potential of e.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 167 article id 1950
Röser D. (2012) Operational efficiency of forest energy supply c.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 146 article id 1928
Kangas H.-L. (2012) Renewable Energy and Climate Policies: Studies i.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 136 article id 1923
Halder P. (2011) Bioenergy knowledge, perceptions, and attitudes .. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 135 article id 1918
Mei Q. (2011) Social climate of forest bioenergy development i.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 131 article id 1914
Cao T. (2010) Silvicultural decisions based on simulation-opti.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 103 article id 1885
Mola-Yudego B. (2009) Wood biomass production potential on agricultura.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 84 article id 1867