Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Tanja Myllyviita

Sustainability assessment of forest resources – tools for a problem-orientated approach

Myllyviita T. (2013). Sustainability assessment of forest resources – tools for a problem-orientated approach. https://doi.org/10.14214/df.168

Tiivistelmä

Metsävarojen kestävän käytön arviointi – keinot ongelmalähtöiseen lähestymistapaan

Metsien kestävää käyttöä on arvioitu erilaisilla menetelmillä mutta tulosten tulkinta on haastavaa, ja johtaa usein harhaanjohtaviin loppupäätelmiin. Ratkaisu edistyneempään ja läpinäkyvempään kestävän kehityksen arvioimiseen voitaisiin löytää yhdistämällä laadullisia ja määrällisiä menetelmiä. Laadullisten menetelmien avulla tutkimusongelma voitaisiin huolellisesti määritellä, kun puolestaan määrällisten menetelmien avulla saadaan tietoa vaihtoehtojen paremmuusjärjestyksestä.

Ensimmäisen osatutkimuksen perusteella voidaan todeta, että laadullisten ja määrällisten menetelmien yhdistelmät soveltuvat kestävän kehityksen arvioimiseen. Toisessa osatutkimuksessa hyödynnettiin laadullista kartoitusmenetelmää ja monikriteeriarviointia kulttuurisen kestävän kehityksen indikaattorien määrittelemiseksi. Haastatellut asiantuntijat määrittelivät yhteensä 49 indikaattoria, mutta menetelmien yhdistäminen osoittautui haasteelliseksi. Kolmannessa osatutkimuksessa monikriteeriarviointia ja elinkaariarviointia käytettiin sellun ja biodieselin eri raaka-aineiden vertaamiseen. Globaalit biomassat aiheuttivat vähemmän ympäristövaikutuksia verrattuna paikallisiin biomassoihin. On kuitenkin mahdollista, että jos biodiversiteettivaikutukset olisi sisällytetty arviointeihin, olisivat tulokset suosineet paikallisia biomassoja. Neljännessä osatutkimuksessa useita painotustekniikoita sovellettiin elinkaariarvioinnissa liittyen eri talotyyppien ympäristövaikutusten arvioimiseen. Talojen paremmuusjärjestys muuttui riippuen siitä, mitä painotus- ja aggregointimenetelmää hyödynnettiin.

Väitöskirjan päätulos on, että kestävyyttä voidaan arvioida erilaisilla menetelmillä ja työkaluilla, mutta niihin liittyy useita menetelmällisiä haasteita. Jonkin verran löydettiin todisteita laadullisten ja määrällisten menetelmien yhdistämisen hyödyistä, mutta jatkossa tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten eri menetelmät liitetään toisiinsa. Ongelmalähtöisempi lähestymistapa kestävän kehityksen arvioimiseen parantaisi prosessin läpinäkyvyyttä, toiminnallisuutta ja hyväksyttävyyttä.

Avainsanat
kriteerit ja indikaattorit; elinkaariarviointi; monikriteeriarviointi; ongelman määrittelyn menetelmät; kestävä kehitys

Julkaistu 13.11.2013

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.168 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Myllyviita T., Hujala T., Kangas, A. & Leskinen P. 2011. Decision support in assessing the sustainable use of forests and other natural resources: A comparative review. The Open Forest Science Journal 50: 24-41.

https://doi.org/10.2174/1874398601104010024

Myllyviita T., Lähtinen K., Hujala T., Leskinen L., Sikanen L. & Leskinen P. Identifying and rating cultural sustainability indicators: a case study of wood-based bioenergy systems in Eastern Finland. 2013. Environment, Development and Sustainability. In print.

https://doi.org/10.1007/s10668-013-9477-6

Myllyviita T., Holma A., Antikainen, R., Lähtinen, K. & Leskinen, P. 2012. Assessing environmental impacts of biomass production chains - application of life cycle assessment (LCA) and multi-criteria decision analysis (MCDA). Journal of Cleaner Production 29-30: 238-245.

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.01.019

Myllyviita T., Leskinen P. & Seppälä, J. 2013. Impact of normalisation, elicitation technique and background information on weighting results in life cycle assessment. International Journal of Life Cycle Assessment. In print.

https://doi.org/10.1007/s11367-013-0645-6


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Korpinen O.-J. (2021) Spatial forest biomass supply chain analysis in .. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 323 article id 10668
Baul T.K. (2018) Climate impacts of carbon sequestration of fores.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 255 article id 10007
Myllyviita T. (2013) Sustainability assessment of forest resources – .. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 168 article id 1951