Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Kari Väätäinen

Developing forest chips supply chains by redesigning supply operations and logistics

Väätäinen K. (2018). Developing forest chips supply chains by redesigning supply operations and logistics. https://doi.org/10.14214/df.250

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tehokkaita metsähakkeen toimitusketjuja tienvarsivarastolta käyttöpaikalle. Tutkimusmenetelmänä käytettiin diskreettiä tapahtumapohjaista simulointia. Neljässä tutkimustapauksessa voitiin osoittaa seuraavat tulokset. 1) Voimalaitoksen polttoaineen vastaanottojärjestelmän uudelleenjärjestelyt sekä metsähake- ja turverekkojen saapumisen aikataulutus vähensi jonotusaikoja voimalaitoksella merkittävästi. 2) Metsäenergian tienvarsivarastojen tehokas sijainti- ja laatutiedon hyödyntäminen varastojen oikea-aikaisessa valinnassa toimituksiin lisäsi toimitettavan metsähakkeen energiasisältöä ja pienentää toimituskustannuksia. 3) Syöttöterminaalin käyttö osana metsähakkeen toimituksia käyttöpaikalle lisäsi hakkureiden ja hakeautojen käyttöastetta ja jakoi työmäärää tasaisemmin vuoden ympäri. 4) Metsähakkeen sisävesikuljetukset proomuilla tarjosi kilpailukykyisiä kuljetusratkaisuja pitkillä kuljetusetäisyyksillä, jos metsähakkeen käyttöpaikat sijaitsivat vesitiekuljetusreittien lähellä.

Avainsanat
diskreetti tapahtumapohjainen simulointi; toimitusketju; logistiikka; metsähake; terminaali; hakkuri; hakeauto; vesitiekuljetus

Julkaistu 5.2.2018

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.250 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Väätäinen K., Asikainen, A., Eronen, J. (2005). Improving the Logistics of Biofuel Reception at the Power Plant of Kuopio City. International Journal of Forest Engineering 16(1): 51-64.

https://journals.lib.unb.ca/index.php/ijfe/article/view/9840/9971

Windisch J., Väätäinen K., Anttila P., Nivala M., Laitila J., Asikainen A., Sikanen L. (2015). Discrete-event simulation of an information-based raw material allocation process for increasing the efficiency of an energy wood supply chain. Applied Energy 149: 315–325.

https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.03.122

Väätäinen K., Prinz R., Malinen J., Laitila J., Sikanen L. (2017). Alternative operation models for using a feed-in terminal as a part of the forest chip supply system for a CHP plant. Global Change Biology Bioenergy 9(11): 1657–1673.

https://doi.org/10.1111/gcbb.12463

Karttunen K., Väätäinen K., Asikainen A., Ranta T. (2012). The operational efficiency of waterway transport of forest chips on Finland’s Lake Saimaa. Silva Fennica 46(3): 395–413.

https://doi.org/10.14214/sf.49


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Väätäinen K. (2018) Developing forest chips supply chains by redesig.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 250 article id 9957