Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Eero Muinonen

Optical data-driven multi-source forest inventory setups for boreal and tropical forests

Muinonen E. (2018). Optical data-driven multi-source forest inventory setups for boreal and tropical forests. https://doi.org/10.14214/df.256

Tiivistelmä

Työn tavoitteena oli soveltaa ja edelleen kehittää satelliittikuvatietoon perustuvia metsien inventoinnin laskennan menetelmiä ja komponentteja boreaalisen ja trooppisen metsän olosuhteissa. Tässä työssä esitettävät sovellukset perustuvat optisen alueen kaukokartoitustietoon, pääosin satelliittikuvatietoon, sekä epäparametriseen k:n lähimmän naapurin estimointimenetelmään, jotka molemmat ovat yleisesti käytettyjä komponentteja monilähteisessä metsien inventoinnissa.

Variogrammia tekstuuri-informaation lähteenä metsikkökuvion puuston keskitilavuuden estimoinnissa kokeiltiin digitaalisen ilmakuvan avulla Hyytiälässä. Ristiinvalidoinnin mukaan keskitilavuuden estimoinnin tarkkuus parani, kun semivarianssin arvot olivat mukana hakumuuttujien joukossa.

Metsäpeitteen ja tilavuuden kartoittamisessa Terain alueella Nepalissa hyödynnettiin. Landsat TM -satelliittikuvia. Monilähteisen metsien inventoinnin laskentaa sovellettiin tilavuuden kartoitukseen myös Kon Tumin provinssin alueella Vietnamissa. Näissä kahdessa tutkimuksessa käytettiin MODIS -satelliittikuvatietoa referenssinä Landsat TM kuvien suhteellisessa kalibroinnissa.

Satelliittikaukokartoitus on edesauttanut myös metsähakkeen teknisen korjuumahdollisuusarvion laskentamenetelmien kehitystyötä. Työssä esitetään esimerkkisovellus Keski-Suomessa ja lähtötietona laskentaproseduurissa käytetään monilähdeinventoinnin tuottamaa rasterimuotoista biomassakartoitusta. Metsähakkeen korjuumahdollisuusarvio perustui hakkuutähteiden ja kantojen korjuuseen päätehakkuukohteilla.

Trooppisen metsän alueita koskevissa sovelluksissa laskennan toteutus tehtiin Open Source -laskentaohjelmistoilla. Tehty työ on osaltaan myös REDD+ ohjelmaan liittyvää metsien inventoinnin ja kaukokartoituksen kapasiteetin kehitystyötä. Metsähakkeen korjuumahdollisuusarviot toimivat puolestaan tukena metsäbioenergian tuotantoon liittyvässä päätöksenteossa.

Avainsanat
kaukokartoitus; k:n lähimmän naapurin estimointimenetelmä; Landsat-satelliittikuva; metsähakkeen tekninen korjuumahdollisuus; metsäpeitteen kartoitus; variogrammi

Tekijä
  • Muinonen, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences Sähköposti eerom7@gmail.com (sähköposti)

Julkaistu 9 August 2018

Katselukerrat 894

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.256 | Lataa PDF

Creative Commons License

Osajulkaisut

Muinonen E., Maltamo M., Hyppänen H., Vainikainen V. (2001). Forest stand characteristics estimation using a most similar neighbor approach and image spatial structure information. Remote Sensing of Environment 78(3): 223-228.

https://doi.org/10.1016/S0034-4257(01)00220-6

Muinonen E., Parikka H., Pokharel Y., Shrestha S., Eerikäinen K. (2012). Utilizing a multi-source forest inventory technique, MODIS data and Landsat TM images in the production of forest cover and volume maps for the Terai physiographic zone in Nepal. Remote Sensing 4(12): 3920-3947.

https://doi.org/10.3390/rs4123920

Muinonen E., Pitkänen J., Hung N. P., Tinh M. V., Eerikäinen K. (2014). Integrating multi-source data for a tropical forest inventory—a case study in the Kon Tum region, Vietnam. Australian Forestry 77(2): 92-104.

https://doi.org/10.1080/00049158.2014.924170

Muinonen E., Anttila P., Heinonen J., Mustonen J. (2013). Estimating the bioenergy potential of forest chips from final fellings in Central Finland based on biomass maps and spatially explicit constraints. Silva Fennica 47(4) article 1022.

https://doi.org/10.14214/sf.1022


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Niemi M., (2022) Producing information from airborne LiDAR data f.. Dissertationes Forestales vol. 2022 no. 331 artikkeli 10786
Kotivuori E., (2022) Prediction of forest attributes using airborne l.. Dissertationes Forestales vol. 2022 no. 328 artikkeli 10778
Sanz B., (2022) Methods for supporting digital timber trade Dissertationes Forestales vol. 2022 no. 326 artikkeli 10720
Karjalainen T., (2020) Predicting commercial tree quality by means of a.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 307 artikkeli 10472
Pyörälä J., (2020) Assessing wood properties in standing timber wit.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 295 artikkeli 10368
Kantola T., (2019) Forest health monitoring in transition: Evaluati.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 278 artikkeli 10199
Junttila S., (2019) Utilizing multispectral lidar in the detection o.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 277 artikkeli 10201
White J.C., (2019) Improving capacity for large-area monitoring of .. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 272 artikkeli 10166
Muinonen E., (2018) Optical data-driven multi-source forest inventor.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 256 artikkeli 10029
Haakana H., (2017) Multi-source forest inventory data for forest pr.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 243 artikkeli 7767
Saarinen N., (2016) Predicting vegetation characteristics in a chang.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 216 artikkeli 1998
Hovi A., (2015) Towards an enhanced understanding of airborne Li.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 200 artikkeli 1985
Kankare V., (2015) The prediction of single-tree biomass, logging r.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 195 artikkeli 1977
Peuhkurinen J., (2011) Estimating tree size distributions and timber as.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 126 artikkeli 1909
Mola-Yudego B., (2009) Wood biomass production potential on agricultura.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 84 artikkeli 1867
Thessler S., (2008) Remote sensing of floristic patterns in the lowl.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 59 artikkeli 1840
Rautiainen M., (2005) The spectral signature of coniferous forests: th.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 6 artikkeli 1789