Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Xin Jia

Dynamics and biophysical controls of carbon, water and energy exchange over a semiarid shrubland in northern China

Jia X. (2017). Dynamics and biophysical controls of carbon, water and energy exchange over a semiarid shrubland in northern China. https://doi.org/10.14214/df.238

Tiivistelmä

Tutkimuksessa analysoitiin hiilen, veden ja energian vaihdon dynamiikkaa ja niihin vaikuttavia biofysikaalisia tekijöitä aavikkoisella pensasarolla Pohjois-Kiinassa, vuosina 2012-2014 tehtyjen hiilivuomittausten avulla. Alhainen maan vesipitoisuus vaikutti voimakkaasti hiilen assimilaatioon ja energiataseeseen eri vuorokauden ja vuoden aikoina. Alhainen vesipitoisuus vähensi päivällä ekosysteemin nettohiilenvaihtoa. Se vähensi myös kokonaishengityksen lämpötilariippuvuutta. Sadekuurot lisäsivät välittömästi hiilen vapautumista ekosysteemistä. Ne lisäsivät myös 1-2 päivän viiveellä hiilen sitoutumista ekosysteemiin. Kasvillisuuden lehtipinta-ala selitti 45 ja 65 % ekosysteemin nettohiilenvaihdon ja kokonaistuotannon kausittaisesta vaihtelusta. Vuosittaiset sääolosuhteet vaikuttivat voimakkaasti siihen, oliko ekosysteemi hiilen lähde vai nielu. Tarkastelujakson 2012-2014 kuluessa ekosysteemi muuttui hiilen nielusta (77 ± 10 g C m-2 yr-1 vuonna 2012) hiilen lähteeksi (-22 ± 5 g C m-2 yr-1 vuonna 2014). Tämä tutkimus osoitti, että biofysikaaliset tekijät säätelevät vahvasti aavikkoisen pensasaroekosysteemin hiilen, veden ja energian vaihdon dynamiikkaa. 

Avainsanat
hiilibalanssi; hiilivuo; haihdunta; energiatase; pensasaro; veden saatavuus

Julkaistu 11.4.2017

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.238 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Jia X., Zha T.S., Wu B., Zhang Y.Q., Gong J.N., Qin S.G., Chen G.P., Kellomäki S., Peltola H. (2014). Biophysical controls on net ecosystem CO2 exchange over a semiarid shrubland in northwest China. Biogeosciences 11: 4679–4693.

http://dx.doi.org/10.5194/bg-11-4679-2014

Jia X., Zha T.S., Gong J.N., Wu B., Zhang Y.Q., Qin S.G., Chen G.P., Feng W., Kellomäki S., Peltola H. (2016). Energy partitioning over a semi-arid shrubland in northern China. Hydrological Processes 30: 972–985.

http://dx.doi.org/10.1002/hyp.10685

Jia X., Zha T., Gong J., Wang B., Zhang Y., Wu B., Qin S., Peltola H. (2016). Carbon and water exchange over a temperate semi-arid shrubland during three years of contrasting precipitation and soil moisture patterns. Agricultural and Forest Meteorology 228: 120–129.

http://dx.doi.org/10.1016/j.agrformet.2016.07.007


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset