Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Xin Jia

Dynamics and biophysical controls of carbon, water and energy exchange over a semiarid shrubland in northern China

Jia X. (2017). Dynamics and biophysical controls of carbon, water and energy exchange over a semiarid shrubland in northern China. https://doi.org/10.14214/df.238

Tiivistelmä

Tutkimuksessa analysoitiin hiilen, veden ja energian vaihdon dynamiikkaa ja niihin vaikuttavia biofysikaalisia tekijöitä aavikkoisella pensasarolla Pohjois-Kiinassa, vuosina 2012-2014 tehtyjen hiilivuomittausten avulla. Alhainen maan vesipitoisuus vaikutti voimakkaasti hiilen assimilaatioon ja energiataseeseen eri vuorokauden ja vuoden aikoina. Alhainen vesipitoisuus vähensi päivällä ekosysteemin nettohiilenvaihtoa. Se vähensi myös kokonaishengityksen lämpötilariippuvuutta. Sadekuurot lisäsivät välittömästi hiilen vapautumista ekosysteemistä. Ne lisäsivät myös 1-2 päivän viiveellä hiilen sitoutumista ekosysteemiin. Kasvillisuuden lehtipinta-ala selitti 45 ja 65 % ekosysteemin nettohiilenvaihdon ja kokonaistuotannon kausittaisesta vaihtelusta. Vuosittaiset sääolosuhteet vaikuttivat voimakkaasti siihen, oliko ekosysteemi hiilen lähde vai nielu. Tarkastelujakson 2012-2014 kuluessa ekosysteemi muuttui hiilen nielusta (77 ± 10 g C m-2 yr-1 vuonna 2012) hiilen lähteeksi (-22 ± 5 g C m-2 yr-1 vuonna 2014). Tämä tutkimus osoitti, että biofysikaaliset tekijät säätelevät vahvasti aavikkoisen pensasaroekosysteemin hiilen, veden ja energian vaihdon dynamiikkaa. 

Avainsanat
veden saatavuus; hiilivuo; hiilibalanssi; haihdunta; energiatase; pensasaro

Tekijä
  • Jia, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences Sähköposti xinjia@bjfu.edu.cn (sähköposti)

Julkaistu 11.4.2017

Katselukerrat 3495

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.238 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Jia X., Zha T.S., Wu B., Zhang Y.Q., Gong J.N., Qin S.G., Chen G.P., Kellomäki S., Peltola H. (2014). Biophysical controls on net ecosystem CO2 exchange over a semiarid shrubland in northwest China. Biogeosciences 11: 4679–4693.

http://dx.doi.org/10.5194/bg-11-4679-2014

Jia X., Zha T.S., Gong J.N., Wu B., Zhang Y.Q., Qin S.G., Chen G.P., Feng W., Kellomäki S., Peltola H. (2016). Energy partitioning over a semi-arid shrubland in northern China. Hydrological Processes 30: 972–985.

http://dx.doi.org/10.1002/hyp.10685

Jia X., Zha T., Gong J., Wang B., Zhang Y., Wu B., Qin S., Peltola H. (2016). Carbon and water exchange over a temperate semi-arid shrubland during three years of contrasting precipitation and soil moisture patterns. Agricultural and Forest Meteorology 228: 120–129.

http://dx.doi.org/10.1016/j.agrformet.2016.07.007


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Jia X., (2017) Dynamics and biophysical controls of carbon, wat.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 238 artikkeli 7695