Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Jaume Gort-Oromi

Effects of genetic entry and spacing on growth and wood properties in Scots pine

Gort-Oromi J. (2010). Effects of genetic entry and spacing on growth and wood properties in Scots pine. https://doi.org/10.14214/df.110

Tiivistelmä

Alkuperän ja kasvatustiheyden vaikutus männyn kasvuun ja puuaineen ominaisuuksiin Tutkimuksessa havaittiin puuaineen tiheys- ja kuituominaisuuksissa eri alkuperillä (perhe) huomattavasti vähäisempää fenotyyppistä eli ilmiasuun liittyvää vaihtelua kuin kasvuominaisuuksissa kuten puun pituudessa, rinnankorkeusläpimitassa ja runkotilavuudessa. Puuaineen eri tiheysominaisuudet (kevät- ja kesäpuun tiheys ja vuosiluston keskitiheys) korreloivat myös vahvasti keskenään (fenotyyppinen korrelaatio). Kasvatustiheys vaikutti merkittävästi puun pituuteen, rinnankorkeusläpimittaan, runkotilavuuteen, oksan paksuuteen sekä puuaineen tiheyteen ja kuituominaisuuksiin. Myös alkuperä vaikutti jossain määrin puun pituuteen, puuaineen tiheysominaisuuksiin ja kuidun pituuteen. Pohjoisimmilla alkuperillä (joilla Kanervan mänty oli isänä) oli myös keskimäärin suurempi rinnankorkeusläpimitta ja puuaineen tiheys, kun taas vastaavilla keskisuomalaisilla alkuperillä oli suurempi pituus. Puun luston leveys ja tiheys selittyivät molemmat luston iällä ja kasvatustiheydellä, jälkimmäiseen vaikutti jossain määrin myös kasvukauden säätekijät ja alkuperän (äidin) maantieteellinen sijainti. Eri kasvu- ja puuaineen tiheys- sekä kuituominaisuuksien välillä vallitsi myös negatiivinen korrelaatio, mikä merkitsee sitä että valinta yhden ominaisuuden hyväksi vaikuttaa samalla myös muihin ominaisuuksiin. Myös eri kuituominaisuudet korreloivat vahvasti keskenään, mutta eivät yhtä lailla muiden ominaisuuksien kanssa. Yhteenvetona todettakoon, että suuremmassa kasvatustiheydessä (4000 puuta/ha) sekä puiden läpimitan että oksien kasvu oli alhaisempi ja puuaineen tiheys korkeampi riippumatta alkuperästä. Käytännön metsänjalostuksen kannalta mielenkiintoinen tutkimustulos oli myös se, että männyllä erot puiden kasvussa ja eri ominaisuuksissa selittyivät lähinnä kasvatustiheydellä, ei niinkään alkuperien välisillä eroilla. Tosin lähes 80 %:lla tutkituista puista oli isänä Kanervanmänty, mikä selittää ainakin osin saatua tulosta. Tämän tutkimuksen tuottama tieto on hyödyllistä myös käytännön metsänjalostajille arvioitaessa eri ominaisuuksien käyttökelpoisuutta alkuperien valintakriteerinä.

Avainsanat
puuaineen tiheys; kasvu ja tuotos; kuituominaisuudet; kasvatustiheys; alkuperä; fenotyyppi; oksien ominaisuudet

Tekijä
  • Gort-Oromi, University of Eastern Finland , School of Forest Science Sähköposti Jaume.gort@uef.fi (sähköposti)

Julkaistu 9.11.2010

Katselukerrat 3921

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.110 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Peltola, H., Gort, J., Pulkkinen, P., Zubizarreta-Gerendiain, A., Karppinen, J. & Ikonen, V-P. 2009. Differences in growth and wood density traits in Scots pine (Pinus sylvestris L.) genetic entries grown at different spacing and sites. Silva Fennica 43(3): 339–354.

https://doi.org/10.14214/sf.192

Gort, J., Zubizarreta-Gerendiain, A., Peltola, H., Pulkkinen, P., Routa, J. & Jaatinen, R. 2009. Differences in fibre properties in Scots pine (Pinus sylvestris L.) genetic entries grown at different spacing and sites. Silva Fennica 43(3): 355–368.

https://doi.org/10.14214/sf.193

Gort, J., Zubizarreta-Gerendiain, A., Peltola, H., Kilpeläinen, A., Pulkkinen, P., Jaatinen, R. & Kellomäki, S. 2010. Differences in branch characteristics of Scots pine (Pinus sylvestris L.) genetic entries grown at different spacing. Annals of Forest Science. 67 (2010) 705.

Gort, J., Mehtätalo, L., Peltola, H., Zubizarreta-Gerendiain, A., Pulkkinen, P., & Venäläinen, A. 2010. Effects of spacing and genetic entry on radial growth and ring density development of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Manuscript.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Cai C., (2020) Effects of long-term moisture and weather exposu.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 298 artikkeli 10387
Levkoev E., (2019) Differences in growth, wood density and wood ana.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 284 artikkeli 10266
Venugopal P., (2016) Effects of climate, wood quality and fungal dive.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 226 artikkeli 2008
Puentes Rodriguez Y., (2013) Heterobasidion annosum s.l. and wood degr.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 163 artikkeli 1946
Viherä-Aarnio A., (2009) Effects of seed origin latitude on the timing of.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 87 artikkeli 1872
Zubizarreta Gerendiain A., (2009) Effects of genetic entry and spacing on growth a.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 86 artikkeli 1868
Mola-Yudego B., (2009) Wood biomass production potential on agricultura.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 84 artikkeli 1867
Raiskila S., (2008) The effect of lignin content and lignin modifica.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 68 artikkeli 1851
Kilpeläinen J., (2008) Wood ants (Formica rufa group) in manag.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 66 artikkeli 1848
Ikonen V.-P., (2008) Modelling the growth and properties of stem and .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 65 artikkeli 1849
Huuskonen S., (2008) Nuorten männiköiden kehitys - taimikonhoito ja e.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 62 artikkeli 1844
Jyske T., (2008) The effects of thinning and fertilisation on woo.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 55 artikkeli 1838
Kostiainen K., (2007) Wood properties of northern forest trees grown u.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 47 artikkeli 1829
Garcia-Gonzalo J., (2007) Effects of management on timber production and c.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 42 artikkeli 1824