Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Eino Levkoev

Differences in growth, wood density and wood anatomy in Norway spruce genotypes, and development of height and autumn frost hardiness in their seed offspring

Levkoev E. (2019). Differences in growth, wood density and wood anatomy in Norway spruce genotypes, and development of height and autumn frost hardiness in their seed offspring. https://doi.org/10.14214/df.284

Tiivistelmä

Tässä työssä tutkittiin kasvun sekä puuaineksen tiheyden ja anatomian fenotyyppistä vaihtelua ja niiden välisiä korrelaatioita 41-vuotiailla kuusen (Picea abies (L.) Karst.) klooneilla ja provenanssihybridi-klooneilla. Lisäksi tutkittiin pituuden kehitystä yhden kasvukauden ajan ja pakkaskestävyyden kehitystä ensimmäisen kasvukauden lopussa niiden siemensyntyisillä jälkeläisillä erilaissa ilmastokäsittelyissä (lämpötilan ja/tai hiilidioksidin nousu) kasvihuoneolosuhteissa.

Yhdellä suomalaisella kloonilla (V43) ja kahdella suomalais-saksalaisella hybridillä (V449 ja V381) oli keskimääräistä suurempi runkotilavuus verrattaessa 25 tutkimuksessa mukana ollutta alkuperää keskenään (Artikkeli I). Niillä oli myös selvästi suurempi puuaineksen tiheys verrattuna kaikkien alkuperien keskimääräiseen puuaineksen tiheyteen. Lisäksi kloonin isän havaittiin vaikuttavan puuaineksen tiheyteen.

Viidellä alkuperällä, joiden puuaineksen anatomiaa tutkittiin, havaittiin eroja trakeidien pituudessa, niiden soluseinien (mitattiin kaksinkertaisena) paksuudessa, kevät- ja kesäpuun leveydessä sekä kesäpuun trakeidien ontelon läpimitassa (Artikkeli II). Edellä mainitut muuttujat, kuten myös ydinsäteiden lukumäärä, korreloivat kevät- ja kesäpuun leveyden ja tiheyden kanssa. Lisäksi pihkatiehyeiden vieressä sijaitsevien trakeidien soluseinän paksuus erosi muiden trakeidien soluseinien paksuudesta (Artikkeli II). Alkuperien maantieteellinen kotiseutu voi vaikuttaa näihin eroihin.

Kasvihuonekokeessa kohotettu lämpötila lisäsi taimien pituuskasvua sekä viivästytti ja lyhensi syksyistä pakkaskestävyyden kehitystä  kaikilla alkuperillä (Artikkeli III). Hiilidioksidipitoisuuden kohotus ei vaikuttanut pituuskasvuun eikä pakkaskestävyyden kehittymiseen. 

Tulevaisuudessa tämän työn tulokset eri genotyyppien ja alkuperien puuaineksen ominaisuuksien vaihtelusta voivat olla hyödyksi metsänjalostustyön tukena. Lisäksi jatkossa vaikuttaisi olevan tarpeen selvittää alkuperän vaikutusta myös puuaineksen kemialliseen koostumukseen.

Avainsanat
kuusi; kasvu; pakkaskestävyys; taimi; puuaineksen tiheys; puunanatomia

Tekijä
  • Levkoev, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences Sähköposti eino.levkoev@uef.fi (sähköposti)

Julkaistu 5.11.2019

Katselukerrat 3144

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.284 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Levkoev E., Kilpeläinen A., Luostarinen K., Pulkkinen P., Mehtätalo L., Ikonen V.-P., Jaatinen R., Zhigunov A., Kangas J., Peltola H. (2017). Differences in growth and wood density in clones and provenance hybrid clones of Norway spruce. Canadian Journal of Forest Research 47(3): 389–399.

https://doi.org/10.1139/cjfr-2016-0285

Levkoev E., Luostarinen K., Pulkkinen P., Mehtätalo L., Ikonen V.-P., Peltola H. Relationship of wood anatomy to growth and wood density in clones and provenance hybrid clones of Norway spruce. (Manuscript)

Levkoev E., Mehtätalo L., Luostarinen K., Pulkkinen P., Zhigunov A., Peltola H. (2018). Development of height growth and frost hardiness for one-year-old Norway spruce seedlings in greenhouse conditions in response to elevated temperature and atmospheric CO2 concentration. Silva Fennica 52(3) article 9980.

https://doi.org/10.14214/sf.9980


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Barbero López A., (2020) Recovery of antifungal compounds from wood and c.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 308 artikkeli 10474
Kunttu J., (2020) Wood utilization scenarios and their sustainabil.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 292 artikkeli 10335
Kashif M., (2019) Mycoviruses infecting the forest pathogen Het.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 271 artikkeli 10156
Puentes Rodriguez Y., (2013) Heterobasidion annosum s.l. and wood degr.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 163 artikkeli 1946
Borrega M., (2011) Mechanisms affecting the structure and propertie.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 134 artikkeli 1915
Kalliokoski T., (2011) Root system traits of Norway spruce, Scots pine,.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 121 artikkeli 1907
Gort-Oromi J., (2010) Effects of genetic entry and spacing on growth a.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 110 artikkeli 1893
Tyukina O., (2010) Development of management and cost accounting of.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 106 artikkeli 1889
Zubizarreta Gerendiain A., (2009) Effects of genetic entry and spacing on growth a.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 86 artikkeli 1868
Mola-Yudego B., (2009) Wood biomass production potential on agricultura.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 84 artikkeli 1867
Kantola A., (2008) The structure of Norway spruce (Picea abies Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 70 artikkeli 1853
Raiskila S., (2008) The effect of lignin content and lignin modifica.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 68 artikkeli 1851
Kilpeläinen J., (2008) Wood ants (Formica rufa group) in manag.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 66 artikkeli 1848
Ikonen V.-P., (2008) Modelling the growth and properties of stem and .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 65 artikkeli 1849
Jyske T., (2008) The effects of thinning and fertilisation on woo.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 55 artikkeli 1838
Kostiainen K., (2007) Wood properties of northern forest trees grown u.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 47 artikkeli 1829
Garcia-Gonzalo J., (2007) Effects of management on timber production and c.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 42 artikkeli 1824
Luostarinen K., (2006) Effects of environmental and internal factors of.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 19 artikkeli 1803
Helenius P., (2005) Extension of the planting period of Norway spruc.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 3 artikkeli 1786