Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Jaana Korhonen

On the high road to future forest sector competitiveness

Korhonen J. (2016). On the high road to future forest sector competitiveness. https://doi.org/10.14214/df.217

Tiivistelmä

Metsäteollisuuden kilpailukyky riippuu monesta osatekijästä. Kilpailukyky voi perustua alempiin kustannuksiin, jolloin kilpailukyky johtaa suuriin markkinaosuuksiin ja kauppavirtoihin kansainvälisillä markkinoilla. Toisaalta, kilpailukykyä voidaan myös luoda kasvattamalla metsäteollisuustuotteiden arvonlisää ja löytämällä ratkaisuja korvaamaan uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöön perustuvat tuotteet kestävämmillä vaihtoehdoilla.

Tämä lisää luonnonvarojen strategista merkitystä teollisuuden raaka-ainelähteenä. Luonnonvarojen strateginen painoarvo kilpailukyvyn muodostumisen näkökulmasta riippuu myös siitä kuinka proaktiivisesti kestävyys on havaittu kansainvälisellä metsäsektorilla; kustannuksena vai mahdollisuutena, kuten laadullista parantamista painottava ”korkean-tien” kilpailukykystrategia ehdottaa?

Tämän väitöskirjan tavoite on analysoida kansainvälistä kilpailukykyä ja sen ajureita viidestä eri näkökulmasta alueellisella, maa- ja yritystasolla keskittyen erityisesti sellu- ja paperiteollisuuteen. Viittä empiiristä tutkimuskysymystä on lähestytty yhdistäen kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmetodeja. Analyysi kattaa

vuodet 1990–2030.

Tulokset korostavat metsien strategisen merkityksen, markkinoiden toiminnan ja eri sääntelymuotojen vaikutusten ymmärtämisen tärkeyttä luodessa kilpailuetua sektorin eri tasoilla kansainvälisillä markkinoilla. Perinteiset metsäsektorin kilpailukyvyn osatekijät kuten raaka-aineen riittävyys ja hintakilpailukyky ovat tärkeitä myös tulevaisuudessa. Lisäksi globaalin ympäristötietoisuuden lisääntyminen korostaa kestävien kansainvälisten arvoketjujen merkitystä teollisuuden kilpailukyvyn luomisessa. Metsäsektorilla on tärkeä rooli biotalouteen siirtymisessä ja metsien vastuullisempi käyttö tarjoaa mahdollisuuksia kestävyyteen liittyvien globaalien haasteiden ratkaisemisessa.

Avainsanat
Kilpailukyky; sellu- ja paperiteollisuus; ympäristökestävyys; kansainvälinen kauppa; paneeliregressio; logistinen regression; Delphi-metodi

Julkaistu 15.4.2016

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.217 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Korhonen J., Toppinen A., Cubbage F., Kuuluvainen J. (2014). Factors driving investment in planted forests: a comparison between OECD and non-OECD countries. International Forestry Review 16 (1): 67–77.

http://www.bioone.org/doi/full/10.1505/146554814811031314

Korhonen J., Zhang Y., Toppinen A. (2015). Examining timberland ownership and control strategies in the global forest sector.

Manuscript.

Korhonen J., Toppinen A., Kuuluvainen J., Prestemon J., Cubbage F. (2015). An empirical evaluation of paper and paperboard demand in the 21st century.

Manuscript.

Korhonen J., Pätäri S., Toppinen A., Tuppura, A. (2015). The role of environmental regulation in the future competitiveness of the pulp and paper industry: the case of the sulfur emissions directive in Northern Europe. Journal of Cleaner Production 108: 864–872.

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.06.003

Pätäri S., Tuppura A., Toppinen A., Korhonen J. (2015). Global sustainability megaforces in shaping the future of the European pulp and paper industry towards the bioeconomy. Forest Policy and Economics 66: 38–46.

https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.10.009


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset