Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Nuutti Kiljunen

Creating value through advanced silvicultural services

Kiljunen N. (2006). Creating value through advanced silvicultural services. https://doi.org/10.14214/df.17

Tiivistelmä

Skenaariotutkimusta käytettiin vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien luomisessa puuntuottamiselle Suomessa. Puuntuottamisen kannalta keskeisimmät tutkimuskohteet selvitettiin eri skenaarioista. Yksityisten metsänomistajien vieraantuminen käytännön metsätaloudesta, yrittäjyyden edistäminen, ja puuntuottamisen kustannustehokkuuden parantaminen havaittiin tärkeimmiksi tutkimusaiheiksi. Myös mahdollisen metsätyövoimapulan uhkan torjuminen nähtiin tärkeäksi. Tulosten perusteella koottiin lisäarvon luomiseen pohjautuva palvelukokonaisuus. Ensimmäinen osa palvelukokonaisuutta oli laatutakuun sisältävä metsäuudistamispalvelu, jossa taimikon perustaminen toteutetaan asiakkaalle kokonaispalveluna. Palvelukonseptin ideana on että asiakas saa sovitun toimitusajan kuluessa sovitut laatukriteerit täyttävän taimikon ja tuona aikana palvelun tuottaja kantaa taimikon perustamiseen ja varhaiskehitykseen liittyvät riskit. Tutkimuksessa laskettiin sopivia preemiota riskin kattamiseksi. Toinen tutkimuskohde käsitteli taimikon varhaishoitotarpeen ennustamista kuusen taimikoissa kuuden vuoden kuluessa istutuksesta. Taimikon varhaishoitotarpeeseen vaikuttavia taustatekijöitä löydettiin tutkimuksessa, mutta luotettava varhaishoitotarpeen ennustaminen yksittäisille taimikoille ei onnistunut nykyaikaisilla luokittelualgoritmeillakaan. Kolmas tutkimuskohde käsitteli kuusen taimikoiden perkauksen ajoituksen vaikutusta työn tuottavuuteen. Työntutkimuksessa yleisen koealojen välisen vaihtelun aiheuttaman ongelman välttämiseksi tässä tutkimuksessa kehitettiin uusi menetelmä. Perkauksen lykkääminen kahdella vuodella aiheutti merkittäviä lisäyksiä raivaussahatyön työajanmenekissä. Käsittelyiden metsänhoidolliset vaikutukset eivät simulointitutkimusten perusteella eronneet merkittävästi eri käsittelyajankohtien välillä. Tutkittujen menetelmien soveltaminen käytäntöön edellyttää tehokasta tieto- ja informaatioteknologisten menetelmien käyttöä.

Avainsanat
kuusi; perkaus; taimikonhoito; istutus; laatu; taimikon perustaminen

Tekijä
  • Kiljunen, University of Joensuu, Faculty of Forestry Sähköposti nuutti.kiljunen@metla.fi (sähköposti)

Julkaistu 7 April 2006

Katselukerrat 851

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.17 | Lataa PDF

Creative Commons License

Osajulkaisut

Kiljunen, N. & Harstela, P. 2005. Alternative futures for wood production in Finland. (Manuscript).

Kiljunen, N. 2005. Pricing the risk of the quality-guarantee in a stand establishment service. Silva Fennica 39(1): 81-88.

https://doi.org/10.14214/sf.397

Kiljunen, N. 2004. Prediction of need for early tending in Norway spruce plantations. Baltic Forestry 10(2): 56-60.

http://www.balticforestry.mi.lt/

Kaila, S., Kiljunen, N., Miettinen, A. & Valkonen, S. 2006. Effect of timing of precommercial thinning on the consumption of working time in Picea abies stands in Finland. Scandinavian Journal of Forest Research 21: 496-504.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Waga K., (2021) Unpaved forest road quality assessment using air.. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 316 artikkeli 10565
Pyörälä J., (2020) Assessing wood properties in standing timber wit.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 295 artikkeli 10368
Berka A.L., (2018) Communitarian approaches to sustainable developm.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 254 artikkeli 9995
Venugopal P., (2016) Effects of climate, wood quality and fungal dive.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 226 artikkeli 2008
Kankaanhuhta V., (2014) Quality management of forest regeneration activi.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 174 artikkeli 1956
Nikula S., (2011) European aspen and hybrid aspen under changing e.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 116 artikkeli 1901
Toivonen R., (2011) Dimensionality of quality from a customer perspe.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 114 artikkeli 1896
Straková P., (2010) Carbon dynamics in peatlands under changing hydr.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 112 artikkeli 1895
Cao T., (2010) Silvicultural decisions based on simulation-opti.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 103 artikkeli 1885
Peltoniemi K., (2010) Aerobic carbon-cycle related microbial communiti.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 101 artikkeli 1887
Viherä-Aarnio A., (2009) Effects of seed origin latitude on the timing of.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 87 artikkeli 1872
Kantola A., (2008) The structure of Norway spruce (Picea abies Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 70 artikkeli 1853
Ikonen V.-P., (2008) Modelling the growth and properties of stem and .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 65 artikkeli 1849
Kiljunen N., (2006) Creating value through advanced silvicultural se.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 17 artikkeli 1800