Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Jordi Garcia-Gonzalo

Effects of management on timber production and carbon stock in a boreal forest ecosystem under changing climate: a model based approach

Garcia-Gonzalo J. (2007). Effects of management on timber production and carbon stock in a boreal forest ecosystem under changing climate: a model based approach. https://doi.org/10.14214/df.42

Tiivistelmä

Työssä tutkittiin prosessipohjaiseen kasvu- ja tuotosmalliin perustuvien simulointien avulla, miten metsänhoito vaikuttaa boreaalisen metsäekosysteemin ainespuun tuotantoon ja hiilensidontaan muuttuvassa ilmastossa.

Mallitarkasteluissa käytettiin kuutta erilaista metsänhoito-ohjelmaa (käsittelemätön vaihtoehto ja viisi erilaista harvennusohjelmaa, jotka ovat variaatioita nykyisestä harvennuskäytännöstä) ja kolmea eri ilmastoskenaariota (nykyilmasto ja kaksi muuttuvan ilmaston vaihtoehtoista skenaariota) seuraavan 100 vuoden ajalla. Samalla tutkittiin myös, miten puuston ikäluokkajakauma metsäaluetasolla (vertailussa vasemmalle ja oikealle vino, tasainen ja normaalisti jakautunut ikäluokkajakauma) vaikuttaa ainespuun tuotantoon ja hiilensidontaan sekä hiilensidonnan mahdollisiin kustannuksiin verrattuna nykyisten käytäntöjen mukaiseen metsien käsittelyyn. Näiden laskelmien lisäksi tutkittiin, millainen metsänkäsittely on järkevää muuttuvassa ilmastossa, kun metsiä pyritään samanaikaisesti hyödyntämään eri tarkoituksiin (ainespuunpuun tuotos, hiilensidonta ja lahopuun tuottaminen). Tutkimuksen lähtöaineistona käytettiin metsäsuunnitelmatietoa Keski-Suomessa sijaitsevalta metsäalueelta, jonka metsät olivat kuusi- ja mäntyvaltaisia.

Vähittäinen lämpötilan ja ilman hiilidioksidipitoisuuden kohoaminen 100 vuoden tarkastelujaksolla lisäsi sekä ainespuun tuotosta että metsien hiilensidontaa riippumatta käytetystä metsänhoito-ohjelmasta. Toisaalta, em. lisäys oli suurin pidettäessä metsien puustopääoma korkealla verrattuna nykyiseen käytäntöön. Jos metsiä ei harvennettu lainkaan kiertoajan kuluessa, vaan tehtiin pelkkä päätehakkuu (kun puusto saavutti riittävän uudistamisjäreyden tai iän), hiilensidonta oli suurimmillaan metsäekosysteemissä. Toisaalta tässä tapauksessa hakkuista saatavat tulot olivat pienimmät. Metsäalueen puuston ikäluokkajakauma vaikutti enemmän ainespuun tuotantoon kuin metsien hiilensidontaan. Metsien käytölle asetetut eri tavoitteet (ainespuunpuun tuotos, hiilensidonta ja lahopuun tuottaminen) ja niiden painotukset sekä muuttuva ilmasto vaikuttivat yhdessä metsänhoitoon metsäaluetasolla.

Avainsanat
kasvu- ja tuotosmalli; ainespuun tuotos; ilmastonmuutos; metsänhoito; hiilensidonta; metsäsuunnittelu

Julkaistu 16.5.2007

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.42 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Garcia-Gonzalo, J., Peltola, H., Briceño-Elizondo, E. and Kellomäki, S. 2007. Effects of climate change and management on timber yield in boreal forests, with economic implications: A case study. Ecological Modelling, Volume 209, Issues 2-4, pp 220-234.

https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2007.06.021

Garcia-Gonzalo, J., Peltola, H., Briceño-Elizondo, E. and Kellomäki, S., 2007. Changed thinning regimes may increase carbon stock under climate change: A case study from a Finnish boreal forest. Climatic Change (81) 431-454.

https://doi.org/10.1007/s10584-006-9149-8

Garcia-Gonzalo, J., Peltola, H., Zubizarreta Gerendiain, A. and Kellomäki, S. 2007. Impacts of forest landscape structure and management on timber production and carbon stocks in the boreal forest ecosystem under changing climate. Forest Ecology and Management (241): 243-257.

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.01.008

Garcia-Gonzalo, J., Jäger, D., Lexer, M.J., Peltola, H., Briceño-Elizondo, E. and Kellomäki, S. 2007. Does Climate Change Affect Optimal Planning Solutions For Multi-Objective Forest Management? Allgemeine Forst Und Jagdzeitung (AFJZ). Volume 179. Issue 5-6/2008, pp 78-95.


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Ruotsalainen R. (2021) Economic losses in forest management due to erro.. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 318 article id 10638
Haakana H. (2017) Multi-source forest inventory data for forest pr.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 243 article id 7767
Turtiainen M. (2015) Modelling bilberry and cowberry yields in Finlan.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 185 article id 1974
Demiguel S. (2014) Growth and yield modelling for optimal multi-obj.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 170 article id 1953
Eyvindson K. (2012) Integration of preference elicitation and the de.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 147 article id 1930
Eyvindson K. (2012) Integration of preference elicitation and the de.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 147 article id 1930
Hokajärvi R. (2012) Metsäsuunnitteluprosessin kehittäminen - yksityi.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 145 article id 1926
Hiltunen V. (2012) Developing decision support in participatory str.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 141 article id 1924
Mäkinen A. (2010) Uncertainty in forest simulators and forest plan.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 97 article id 1882
Leskinen L. (2007) Kestävyyden tulkinnat metsäkeskusten yhteistoimi.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 44 article id 1832
Garcia-Gonzalo J. (2007) Effects of management on timber production and c.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 42 article id 1824
Heinonen T. (2007) Developing spatial optimization in forest planning Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 34 article id 1817
Tikkanen J. (2006) Osapuolten välinen yhteistyö yksityismetsien suu.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 26 article id 1813
Niskanen Y. (2005) Metsäsuunnitelman vaikutus metsänkäyttöpäätöksee.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 10 article id 1793
Haara A. (2005) The uncertainty of forest management planning da.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 8 article id 1791