Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Jani Holopainen

Changing institutions and consumer-driven development of forest products and services

Holopainen J. (2016). Changing institutions and consumer-driven development of forest products and services. https://doi.org/10.14214/df.223

Tiivistelmä

Metsäsektori on kyennyt kehittämään monia uusia biopohjaisia ja kestäviä tuotteita yritysasiakasmarkkinoille, mutta sektorilla ei ole vielä nähty uusien metsätuotteiden ja -palveluiden läpimurtoja kuluttajamarkkinoille. Tämä johtuu puutuotteiden korkeammasta hinnasta verrattuna kilpaileviin materiaaleihin, kuten betoniin, teräkseen ja muoviin, mutta sektorilla on myös vain vähän kuluttajamarkkinoille kohdistuvaa innovaatiokehitystä. Jotta pystymme ymmärtämään biotalouden kehitystä, joka tuo myös uusia mahdollisuuksia metsäsektorin kuluttajamarkkinoille, on meidän ymmärrettävä uutta liiketoimintaekosysteemiä. Liiketoimintaekosysteemimalli on kokonaisvaltainen näkymä tämänhetkisistä instituutioista huomioiden sidosryhmien suhteita ja mahdollisuuksia, sekä resursseja ja teknologioita. Näiden käsitteiden parempi ymmärtäminen auttaa kuluttajalähtöisessä metsätuotteiden ja -palveluiden kehityksessä luoden myös kilpailuetua sektorille. Tämä väitöskirja esittelee kokonaisvaltaisen tutkimus- ja kehitysmallin uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden synnyttämiseksi metsäsektorille. Koska viimeaikainen metsäsektorin innovaatiotoiminta on ollut teknologialähtöistä, tämä tutkimus keskittyy kuluttajalähtöiseen tuote-, palvelu- ja liiketoimintamallikehitykseen ja näin pyrkii vastaamaan vallitseviin kuluttajatrendeihin. Tutkimuksessa keskeisessä roolissa ovat metsätuotteiden ja -palveluiden vastuullisuus ja kestävyys, sillä nämä ovat yhä tärkeämpiä kuluttajille ja metsäsektorilla on potentiaalia vastata tähän kysyntään. Väitöskirja koostuu yhdestä kirjakappaleesta ja kolmesta vertaisavioidusta artikkelista, joissa jokaisessa on käytössä eri tutkimusmenetelmät. Näiden osajulkaisujen aiheet ja tulokset ovat ryhmiteltynä kolmeen teemaan viitekehyksessä Kuluttajalähtöinen liiketoimintaekosysteemi tutkimus- ja kehitysmalli. Malli laajentaa perinteistä teknologialähtöistä ja kysyntävetoista innovaatiomallia ottaen paremmin huomioon kuluttajien arvot, mahdollistavat resurssit sekä vallitsevat logiikat. Mallissa huomioidaan myös sujuva informaation kulku jokaisessa tutkimus- ja kehitysprosessin vaiheessa tavoitellen uusia kuluttajalähtöisiä ratkaisuja.

Avainsanat
Institutionaalinen teoria; liiketoimintaekosysteemimalli; tukimus- ja kehitysmalli; kuluttajatrendit; biotalous; metsätuotteet ja -palvelut; sertifioidut puutuotteet

Tekijä
  • Holopainen, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti jani.m.holopainen@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 4.8.2016

Katselukerrat 3098

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.223 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Toppinen, A., Lähtinen, K., Holopainen, J. (2015). On corporate responsibility. In: Panwar, R., Hansen, E., Kozak, R. (ed.). Forests, business and sustainability. Chapter 5: 70–90. Routledge, New York. ISBN 978-1-138-77929-7.

Holopainen, J., Perttula, S., Toppinen, A. (2015). Impact of EU Timber Regulation on Forest Certification Strategies in the Finnish Wood Industry Value Chain. Forests 6: 2879–2896.

https://doi.org/10.3390/f6082879

Holopainen, J., Häyrinen, L., Toppinen, A. (2014). Consumer value dimensions for sustainable wood products: results from the Finnish retail sector. Scandinavian Journal of Forest Research 29(4): 378–385.

https://doi.org/10.1080/02827581.2014.925138

Holopainen, J., Rekola, M., Lähtinen, K., Toppinen, A. Raw material origin and certification in consumer choice: case of outdoor decking materials in e-commerce choice experiment. Manuscript.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Pelli P., (2023) Service trends and the forest-based sector – an .. Dissertationes Forestales vol. 2023 no. 344 artikkeli 23010
Laakkonen A., (2023) On the reconfiguring value creation logic and ne.. Dissertationes Forestales vol. 2023 no. 340 artikkeli 10807
Luoma P., (2023) The role and value of data in advancing environm.. Dissertationes Forestales vol. 2023 no. 338 artikkeli 10804
Kosunen M., (2020) Insect and storm disturbance in boreal forests —.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 300 artikkeli 10430
Miettinen J., (2020) Essays on optimal forest management and water pr.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 296 artikkeli 10388
Tahvanainen V., (2020) The availability and supply of marketed mushroom.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 291 artikkeli 10325
Makkonen M., (2019) Renewing the sawmill industry: studies on innova.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 269 artikkeli 10144
ALRahahleh L., (2018) Scenario analyses on the effects of forest manag.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 264 artikkeli 10070
Kaarakka L., (2018) Soil changes and long-term ecosystem recovery fr.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 260 artikkeli 10042
Viitala E.-J., (2016) The emergence and early development of forest re.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 212 artikkeli 1995
Maanavilja L., (2015) Restoration of ecosystem structure and function .. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 191 artikkeli 1975
Turtiainen M., (2015) Modelling bilberry and cowberry yields in Finlan.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 185 artikkeli 1974
Myllyviita T., (2013) Sustainability assessment of forest resources – .. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 168 artikkeli 1951
Eyvindson K., (2012) Integration of preference elicitation and the de.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 147 artikkeli 1930
Damnyag L., (2012) Valuation of ecosystem services for assessment o.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 142 artikkeli 1925
Härkönen S., (2012) Estimating forest growth and carbon balance base.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 138 artikkeli 1921
Routa J., (2011) Effects of forest management on sustainability o.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 123 artikkeli 1906
Alam A., (2011) Effects of forest management and climate change .. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 117 artikkeli 1902
Aakala T., (2010) Tree mortality and deadwood dynamics in late-suc.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 100 artikkeli 1883
Mäkinen A., (2010) Uncertainty in forest simulators and forest plan.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 97 artikkeli 1882
Torniainen T., (2009) Institutions and forest tenure in the Russian fo.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 95 artikkeli 1878
Gritten D., (2009) Facilitating resolution of forest conflicts thro.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 91 artikkeli 1873
Schuck A., (2009) Perspectives and limitations of Finnish higher f.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 78 artikkeli 1861
Huuskonen S., (2008) Nuorten männiköiden kehitys - taimikonhoito ja e.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 62 artikkeli 1844
Schelhaas M.-J., (2008) Impacts of natural disturbances on the developme.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 56 artikkeli 1841
Peltoniemi M., (2007) Country-scale carbon accounting of the vegetatio.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 50 artikkeli 1831
Favada I. M., (2007) Econometric models of Finnish non-industrial pri.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 46 artikkeli 1828
Penttinen M., (2007) Portfolio management and the competitiveness of .. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 43 artikkeli 1827
Garcia-Gonzalo J., (2007) Effects of management on timber production and c.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 42 artikkeli 1824
Briceño-Elizondo E., (2006) Stand level analysis on the effects of managemen.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 24 artikkeli 1806
Smolander S., (2006) Radiative transfer, interception and scattering .. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 22 artikkeli 1805
Rautiainen M., (2005) The spectral signature of coniferous forests: th.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 6 artikkeli 1789