Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Elemer Briceño-Elizondo

Stand level analysis on the effects of management and climate change on the growth and timber yield with implications on carbon stocks in boreal forest ecosystem: a model based approach

Briceño-Elizondo E. (2006). Stand level analysis on the effects of management and climate change on the growth and timber yield with implications on carbon stocks in boreal forest ecosystem: a model based approach. https://doi.org/10.14214/df.24

Tiivistelmä

Tutkimuksessa analysoitiin mallisimulointien perusteella, miten metsänhoito ja ilmastonmuutos vaikuttavat boreaalisen metsän kasvuun ja kehitykseen sekä sen kykyyn tuottaa ainespuuta ja sitoa hiiltä. Laskelmat koskivat mänty- (Pinus sylvestris), kuusi- (Picea abies) koivu- (Betula sp) metsiköitä sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa. Laskelmissa käytettiin kahta erilaista ilmastonmuutosskenaariota sekä sovellettiin kahdeksaa erilaista harvennusohjelmaa. Harvennusohjelmien laadinnassa puuston pohjapinta-alaan ja valtapituuteen perustuvia harvennussuosituksia muunneltiin siten, että puuston keskimääräinen määrä kiertoajan yli vaihteli nykysuosituksiin verrattuna. Laskelmat osoittivat, että harventamattomissa metsiköissä kasvu ja hiilensidonta olivat aina suurempia kuin harvennetuissa metsiköissä kasvupaikasta, puulajista ja ilmastoskenaariosta riippumatta. Toisaalta harvennusohjelmat, joissa puuston keskimääräinen määrä säilyi nykyisiä suosituksi korkeampana, tuottivat runsaammin ainespuuta ja sitoivat hiiltä kuin sovellettaessa nykyisiä suosituksia. Ilmastonmuutos lisäsi kasvua, ainespuun tuotosta ja hiilensidontaa, Pohjois-Suomessa suhteellisesti enemmän kuin Etelä-Suomessa puulajista riippumatta. Puuston määrän lisääminen harvennusmetsissä saattaa olla perusteltu vaihtoehto metsästä saatavan kokonaishyödyn lisäämiseksi yhdistäessä ainespuun tuotanto ja hiilensitominen toisiinsa. Samalla voidaan luoda otollisia olosuhteita metsien monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Avainsanat
ilmastonmuutos; boreaalinen metsä; metsän käsittelyohjelma; harvennus; kasvu; ainespuu; hiilivarasto; hyöty; utiliteetti

Tekijä
  • Briceño-Elizondo, University of Joensuu, Faculty of Forestry Sähköposti elemer.briceno@joensuu.fi (sähköposti)

Julkaistu 8.6.2006

Katselukerrat 3642

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.24 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Briceño-Elizondo, E., Garcia-Gonzalo, J., Peltola, H., Matala, J., & Kellomäki, S. 2006. Sensitivity of growth of Scots pine, Norway spruce and silver birch to climate change and forest management in boreal conditions. (Submitted manuscript).

Briceño-Elizondo, E., Garcia-Gonzalo, J., Peltola, H., & Kellomäki, S. 2006. Carbon Stocks in the boreal forest ecosystem in current and changing climatic conditions under different management regimes. Environmental Science and Policy 9(3): 237-252. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2005.12.003

Briceño-Elizondo, E., & Lexer, M.J. 2004. Estimating carbon sequestration in the wood products pool: Model adaptation and application to Austrian conditions. Centralblatt für das gesamte Forstwesen (Austrian Journal of Forest Sceince) 121 (2): 99-119.

http://www.boku.ac.at/cbl/Zusammenfassungen/04_heft2_briceno.pdf

Briceño-Elizondo, E., Jäger D., Lexer, M., Garcia-Gonzalo, J., Peltola, H., & Kellomäki, S. 2006. Multi-criteria evaluation of multi-purpose stand treatment programmes for Finnish boreal forests under changing climate. Ecological Indicators. (Submitted manuscript).


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Kokkonen N. A.K., (2024) The impact of drying on the structure and photos.. Dissertationes Forestales vol. 2024 no. 350 artikkeli 24002
Tang Y., (2023) Unravelling δ13C signal in Scots pine.. Dissertationes Forestales vol. 2023 no. 335 artikkeli 10802
Pikkarainen L., (2022) The effects of planting practices and growing en.. Dissertationes Forestales vol. 2022 no. 327 artikkeli 10750
Ding Y., (2021) Fine root dynamics and below- and above-ground c.. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 321 artikkeli 10652
Njoghomi E. E., (2021) Tree growth dynamics and ecological recovery in .. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 313 artikkeli 10554
Parkatti V.-P., (2021) On the economics of continuous cover and rotatio.. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 312 artikkeli 10647
Matkala L., (2020) Vegetation, nutrients, and CO2 flux d.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 305 artikkeli 10480
Ťupek B., (2020) Environmental controls of boreal forest soil CO<.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 303 artikkeli 10439
Kosunen M., (2020) Insect and storm disturbance in boreal forests —.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 300 artikkeli 10430
Laturi J., (2020) Optimal forestry under climate policy Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 299 artikkeli 10412
Kulha N., (2020) Analyzing spatial variation and change in the st.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 286 artikkeli 10298
Rautiainen A., (2019) On the optimal regulation of land use sector cli.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 274 artikkeli 10182
ALRahahleh L., (2018) Scenario analyses on the effects of forest manag.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 264 artikkeli 10070
Baul T. K., (2018) Climate impacts of carbon sequestration of fores.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 255 artikkeli 10007
Pihlainen S., (2017) On the economics of boreal Scots pine management.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 246 artikkeli 9936
Adamczyk S., (2016) The role of terpenes in carbon and nitrogen cycl.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 228 artikkeli 2011
Niinistö S., (2015) Soil CO2 efflux in boreal pine forest.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 194 artikkeli 1978
Torssonen P., (2015) Potential of forest biomass production and utili.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 192 artikkeli 1976
Vilén T., (2015) Effects of changes in land-use, age-structure an.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 188 artikkeli 1972
Demiguel S., (2014) Growth and yield modelling for optimal multi-obj.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 170 artikkeli 1953
Gong J., (2013) Climatic sensitivity of hydrology and carbon exc.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 166 artikkeli 1948
Chao Z., (2013) Seasonal response of biomass growth and allocat.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 162 artikkeli 1945
Damnyag L., (2012) Valuation of ecosystem services for assessment o.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 142 artikkeli 1925
Härkönen S., (2012) Estimating forest growth and carbon balance base.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 138 artikkeli 1921
Zhou X., (2011) Seasonal responses of photosynthesis and growth .. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 127 artikkeli 1910
Routa J., (2011) Effects of forest management on sustainability o.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 123 artikkeli 1906
Ge Z.-M., (2011) Effects of climate change and management on grow.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 122 artikkeli 1905
Alam A., (2011) Effects of forest management and climate change .. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 117 artikkeli 1902
Straková P., (2010) Carbon dynamics in peatlands under changing hydr.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 112 artikkeli 1895
Peltoniemi K., (2010) Aerobic carbon-cycle related microbial communiti.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 101 artikkeli 1887
Huttunen L., (2008) Effects of climate change and simulated herbivor.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 76 artikkeli 1859
Hautala H., (2008) Disturbance in boreal spruce forest – immediate .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 74 artikkeli 1856
Räisänen T., (2008) Impacts of climate change and forest management .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 72 artikkeli 1857
Ikonen V.-P., (2008) Modelling the growth and properties of stem and .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 65 artikkeli 1849
Huuskonen S., (2008) Nuorten männiköiden kehitys - taimikonhoito ja e.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 62 artikkeli 1844
Jyske T., (2008) The effects of thinning and fertilisation on woo.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 55 artikkeli 1838
Lopatin E., (2007) Long-term dynamics in growth of Scots pine and S.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 53 artikkeli 1835
Kostiainen K., (2007) Wood properties of northern forest trees grown u.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 47 artikkeli 1829
Garcia-Gonzalo J., (2007) Effects of management on timber production and c.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 42 artikkeli 1824
Muukkonen P., (2006) Forest inventory-based large-scale forest biomas.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 30 artikkeli 1810
Sarkkola S., (2006) Stand structural dynamics on pristine and manage.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 29 artikkeli 1812
Korhonen S., (2006) A capability-based view of organisational renewa.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 20 artikkeli 1802
Hongcheng Z., (2006) Influence of clear-cutting on the risk of wind d.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 16 artikkeli 1799
Lehtonen A., (2005) Carbon stocks and flows in forest ecosystems bas.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 11 artikkeli 1794
Matala J., (2005) Impacts of climate change on forest growth: a mo.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 7 artikkeli 1790