Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Maija Kymäläinen

Moisture sorption properties and fungal degradation of torrefied wood in storage

Kymäläinen M. (2015). Moisture sorption properties and fungal degradation of torrefied wood in storage. https://doi.org/10.14214/df.206

Tiivistelmä

Torrefioidun puun kosteusominaisuudet ja lahoaminen varastoinnin aikana

Globaalia ilmastonmuutosta pyritään hidastamaan korvaamalla fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energianlähteillä ja tähän liittyvä tutkimus on yhä tärkeämmässä asemassa. Suomessa puuta on perinteisesti hyödynnetty biopolttoaineena ja sen ominaisuudet tunnetaan hyvin. Puulla, kuten kaikilla selluloosapohjaisilla biomassoilla, on kuitenkin joitain ongelmallisia ominaisuuksia. Kosteus vaikuttaa näiden polttoaineiden toimitusketjuun negatiivisesti hankaloittaen logistiikkaa ja polttoa. Puun hygroskooppisuus johtaa varastoinnin yhteydessä lahoamiseen, josta seuraa kuiva-ainetappioita. Tähän ongelmaan on etsitty ratkaisua lämpökäsittelyllä, torrefioinnilla, jossa puun hygroskooppisuutta vähenee. Torrefioidun materiaalin on sanottu olevan biologisesti lahoamatonta, eikä se siten ole alttiina kuiva-ainehäviölle. Aiheesta ei kuitenkaan ole monia tutkimuksia ja torrefioidun materiaalin varastointiominaisuuksien selvittämisen on osoitettu olevan tärkeä tutkimusalue. Tämä väitöskirja pyrkii vastaamaan kysymyksiin torrefioidun puun ja hiilen varastointiominaisuuksista ja erityisesti kosteuden vaikutuksesta varastoitavuuteen.

Tämä väitöskirja koostuu neljästä osajulkaisusta, joissa tutkitaan monipuolisesti torrefioidun kuusen ja koivun, sekä samoista lähdemateriaaleista valmistetun hiilen, kosteusominaisuuksia. Yhdessä osajulkaisussa verrataan torrefioitujen ja höyryräjäytettyjen pellettien ominaisuuksia tiivistämättömään materiaaliin. Tutkimusmateriaali otti itseensä vain pieniä määriä vesihöyryä ja hiukkaskoko sekä materiaalin hydroksyyliryhmien saavutettavuus pienenivät. Vaikka kapillaarinen absorptio hidastui, vedenottokapasiteetti kasvoi. Tämä johti korkeisiin kosteusprosentteihin varastointikokeiden aikana. Torrefioidusta materiaalista eristettiin runsaasti erilaisia sieniä ulkovarastointikokeen aikana. Moni tunnistetuista suvuista piti sisällään tunnettuja allergeenejä. Kokeissa myös osoitettiin, että torrefioidut pelletit eivät siedä vettä ja ne tulisi varastoida katettuina. Tutkimuksissa osoitettiin oikeanlaisen, katetun varastoinnin sekä työturvallisuuden tärkeys.

Avainsanat
Biologinen lahoaminen; kiinteät biopolttoaineet; puu; terminen esikäsittely; vesi

Julkaistu 16.10.2015

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.206 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Kymäläinen M., Havimo M., Louhelainen J. (2014). Sorption properties of

torrefied wood and charcoal. Wood Material Science and Engineering 9(3): 170–178.

https://doi.org/10.1080/17480272.2014.916348

Kymäläinen M., Havimo M., Keriö S., Kemell M., Solio J. (2014). Biological degradation of torrefied wood and charcoal. Biomass & Bioenergy 71: 170–177.

https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2014.10.009

Kymäläinen M., Mäkelä M.R., Hildén K., Kukkonen J. (2015). Fungal colonisation and moisture uptake of torrefied wood, charcoal, and thermally treated pellets during storage. European Journal of Wood and Wood Products.

https://doi.org/10.1007/s00107-015-0950-9

Kymäläinen M., Rautkari L., Hill, C.A.S. (2015). Sorption behaviour of torrefied wood and charcoal determined by dynamic vapour sorption. Journal of Materials Science 50: 7673–7680.

https://doi.org/10.1007/s10853-015-9332-2


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Sanz B. (2022) Methods for supporting digital timber trade Dissertationes Forestales vol. 2022 no. 326 article id 10720
Sanz B. (2022) Methods for supporting digital timber trade Dissertationes Forestales vol. 2022 no. 326 article id 10720
Sanz B. (2022) Methods for supporting digital timber trade Dissertationes Forestales vol. 2022 no. 326 article id 10720
Franzini F. (2022) Wooden multistory construction as perceived by .. Dissertationes Forestales vol. 2022 no. 325 article id 10717
Viholainen N. (2021) Business ecosystem and end-user lenses in wooden.. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 315 article id 10563
Njoghomi E.E. (2021) Tree growth dynamics and ecological recovery in .. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 313 article id 10554
Njoghomi E.E. (2021) Tree growth dynamics and ecological recovery in .. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 313 article id 10554
Barbero López A. (2020) Recovery of antifungal compounds from wood and c.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 308 article id 10474
Barbero López A. (2020) Recovery of antifungal compounds from wood and c.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 308 article id 10474
Karjalainen T. (2020) Predicting commercial tree quality by means of a.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 307 article id 10472
Adnan S. (2020) Improvements in forest structural type assessmen.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 306 article id 10467
Paljakka T. (2020) Tree water transport mediating the changing envi.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 302 article id 10426
Kosunen M. (2020) Insect and storm disturbance in boreal forests —.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 300 article id 10430
Cai C. (2020) Effects of long-term moisture and weather exposu.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 298 article id 10387
Pyörälä J. (2020) Assessing wood properties in standing timber wit.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 295 article id 10368
Räty J. (2020) Prediction of diameter distributions in boreal f.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 294 article id 10364
Selkimäki M. (2020) Integrating erosion risk into forest management .. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 290 article id 10328
Levkoev E. (2019) Differences in growth, wood density and wood ana.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 284 article id 10266
Levkoev E. (2019) Differences in growth, wood density and wood ana.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 284 article id 10266
Salo K. (2019) The structure of macrofungal assemblages in bore.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 279 article id 10206
Kashif M. (2019) Mycoviruses infecting the forest pathogen Het.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 271 article id 10156
Makkonen M. (2019) Renewing the sawmill industry: studies on innova.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 269 article id 10144
Mohamedou C. (2019) Improving local forest growth prediction by terr.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 268 article id 10142
Suominen M. (2018) Harvested and burned forests as habitats for pol.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 267 article id 10090
Suominen M. (2018) Harvested and burned forests as habitats for pol.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 267 article id 10090
Suominen M. (2018) Harvested and burned forests as habitats for pol.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 267 article id 10090
Rodríguez A. (2018) Promoting biodiversity and ecosystem services in.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 266 article id 10073
ALRahahleh L. (2018) Scenario analyses on the effects of forest manag.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 264 article id 10070
ALRahahleh L. (2018) Scenario analyses on the effects of forest manag.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 264 article id 10070
ALRahahleh L. (2018) Scenario analyses on the effects of forest manag.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 264 article id 10070
Rämö J. (2017) On the economics of continuous cover forestry Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 245 article id 9900
Haakana H. (2017) Multi-source forest inventory data for forest pr.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 243 article id 7767
Lindfors L. (2017) Low apoplastic water potential in trees - dehydr.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 235 article id 7006
Tanhuanpää T. (2016) Developing laser scanning applications for mappi.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 230 article id 2013
Tanhuanpää T. (2016) Developing laser scanning applications for mappi.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 230 article id 2013
Adamczyk S. (2016) The role of terpenes in carbon and nitrogen cycl.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 228 article id 2011
Venugopal P. (2016) Effects of climate, wood quality and fungal dive.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 226 article id 2008
Kunttu P. (2016) Dead-wood-associated aphyllophoroid fungi: persp.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 225 article id 2007
Kunttu P. (2016) Dead-wood-associated aphyllophoroid fungi: persp.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 225 article id 2007
Holopainen J. (2016) Changing institutions and consumer-driven develo.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 223 article id 2006
Heikkala O. (2016) Emulation of natural disturbances and the mainte.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 222 article id 2005
Heikkala O. (2016) Emulation of natural disturbances and the mainte.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 222 article id 2005
D’Amato D. (2016) The ecosystem services approach in corporate sus.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 221 article id 2004
Vehkaoja M. (2016) Beaver in the drainage basin: an ecosystem engin.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 220 article id 2003
Hämäläinen A. (2016) Retention forestry and intensified biomass harve.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 218 article id 2002
Hurmekoski E. (2016) Long-term outlook for wood construction in Europe Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 211 article id 1994
Hurmekoski E. (2016) Long-term outlook for wood construction in Europe Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 211 article id 1994
Kymäläinen M. (2015) Moisture sorption properties and fungal degradat.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 206 article id 1973
Valbuena R. (2015) Forest structure indicators based on tree size i.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 205 article id 1988
Vihervuori L. (2015) Ecological interactions between herbivores and s.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 196 article id 1981
Turtiainen M. (2015) Modelling bilberry and cowberry yields in Finlan.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 185 article id 1974
Xu Q. (2014) Calibration of the tree size distributions by co.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 182 article id 1964
Petty A. (2014) Opportunities for cost mitigation and efficiency.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 175 article id 1958
Wan M. (2014) In search of sustainable competitive advantage i.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 172 article id 1955
Demiguel S. (2014) Growth and yield modelling for optimal multi-obj.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 170 article id 1953
Laurila J. (2013) Moisture content, weight loss and potential of e.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 167 article id 1950
Laurila J. (2013) Moisture content, weight loss and potential of e.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 167 article id 1950
Laurila J. (2013) Moisture content, weight loss and potential of e.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 167 article id 1950
Puentes Rodriguez Y. (2013) Heterobasidion annosum s.l. and wood degr.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 163 article id 1946
Puentes Rodriguez Y. (2013) Heterobasidion annosum s.l. and wood degr.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 163 article id 1946
Repola J. (2013) Modelling tree biomasses in Finland Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 158 article id 1941
Röser D. (2012) Operational efficiency of forest energy supply c.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 146 article id 1928
Laitila J. (2012) Methodology for choice of harvesting system for .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 143 article id 1929
Laitila J. (2012) Methodology for choice of harvesting system for .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 143 article id 1929
Jylhä P. (2011) Harvesting of undelimbed Scots pine (Pinus sy.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 133 article id 1919
Siipilehto J. (2011) Methods and applications for improving parameter.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 124 article id 1911
Routa J. (2011) Effects of forest management on sustainability o.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 123 article id 1906
Linnakoski R. (2011) Bark beetle-associated fungi in Fennoscandia wit.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 119 article id 1900
Räty M. (2011) Methods in general model localization Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 118 article id 1904
Pesonen A. (2011) Comparison of field inventory methods and use of.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 113 article id 1899
Gort-Oromi J. (2010) Effects of genetic entry and spacing on growth a.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 110 article id 1893
Havimo M. (2010) Variation in tracheid cross-sectional dimensions.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 108 article id 1891
Cao T. (2010) Silvicultural decisions based on simulation-opti.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 103 article id 1885
Liu C. (2009) From a tree to a stand in Finnish boreal forests.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 88 article id 1869
Zubizarreta Gerendiain A. (2009) Effects of genetic entry and spacing on growth a.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 86 article id 1868
Terho M. (2009) What was behind the bark? – An assessment of dec.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 81 article id 1865
Terho M. (2009) What was behind the bark? – An assessment of dec.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 81 article id 1865
Packalén P. (2009) Using airborne laser scanning data and digital a.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 77 article id 1860
Räisänen M. (2008) Kuusen karaistuminen boorinpuutoksessa Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 75 article id 1858
Hautala H. (2008) Disturbance in boreal spruce forest – immediate .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 74 article id 1856
Hautala H. (2008) Disturbance in boreal spruce forest – immediate .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 74 article id 1856
Kantola A. (2008) The structure of Norway spruce (Picea abies Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 70 article id 1853
Kantola A. (2008) The structure of Norway spruce (Picea abies Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 70 article id 1853
Raiskila S. (2008) The effect of lignin content and lignin modifica.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 68 article id 1851
Raiskila S. (2008) The effect of lignin content and lignin modifica.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 68 article id 1851
Ikonen V.-P. (2008) Modelling the growth and properties of stem and .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 65 article id 1849
Ikonen V.-P. (2008) Modelling the growth and properties of stem and .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 65 article id 1849
Jyske T. (2008) The effects of thinning and fertilisation on woo.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 55 article id 1838
Jyske T. (2008) The effects of thinning and fertilisation on woo.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 55 article id 1838
Tiimonen H. (2007) Lignin characteristics and ecological interactio.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 51 article id 1834
Kostiainen K. (2007) Wood properties of northern forest trees grown u.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 47 article id 1829
Kostiainen K. (2007) Wood properties of northern forest trees grown u.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 47 article id 1829
Kostiainen K. (2007) Wood properties of northern forest trees grown u.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 47 article id 1829
Favada I. (2007) Econometric models of Finnish non-industrial pri.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 46 article id 1828
Favada I. (2007) Econometric models of Finnish non-industrial pri.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 46 article id 1828
Garcia-Gonzalo J. (2007) Effects of management on timber production and c.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 42 article id 1824
Junninen K. (2007) Conservation of polypore diversity in managed fo.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 39 article id 1820
Junninen K. (2007) Conservation of polypore diversity in managed fo.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 39 article id 1820
Kivinen V.-P. (2007) Design and testing of stand-specific bucking ins.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 37 article id 1819
Sarkkola S. (2006) Stand structural dynamics on pristine and manage.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 29 article id 1812
Sarkkola S. (2006) Stand structural dynamics on pristine and manage.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 29 article id 1812
Briceño-Elizondo E. (2006) Stand level analysis on the effects of managemen.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 24 article id 1806
Hyvärinen E. (2006) Green-tree retention and controlled burning in r.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 21 article id 1804
Hyvärinen E. (2006) Green-tree retention and controlled burning in r.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 21 article id 1804
Lilja S. (2006) Ecological restoration of forests in Fennoscandi.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 18 article id 1801
Anttila P. (2005) Assessment of manual and automated methods for u.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 9 article id 1792
Pérez D. (2005) Stand growth scenarios for Tectona grandis Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 1 article id 1784